zoeken
.
Regulier basisonderwijs (BAO)

Blijvliet

De School
Wij bieden  onderwijs aan ieder kind, ongeacht geloof, achtergrond of geaardheid.?De school is gevestigd in een uniek schoolgebouw uit 1920 en staat op een levendige en multiculturele plek in de wijk Hillesluis, deelgemeente Feijenoord. Hillesluis is volop in beweging. Er wordt gerenoveerd en gebouwd in onze wijk.
Op dit moment bezoeken ongeveer 320 kinderen Blijvliet van de peutergroepen tot en met groep 8, verdeeld over zo’n 20 nationaliteiten, uit alle windstreken van de wereld.
Dit schooljaar hebben we aan het begin van het schooljaar 12 groepen,?te weten: 1x groep 3, 2x groep 4, 1x groep 5, 1x groep 6, 2x groep 7 en 1x groep 8. Daarnaast hebben we 3 kleutergroepen (K1, K2 en K3), waarin 4, 5 en 6-jarigen samen werken, spelen en leren.

Het Blijvliet-onderwijs
De kinderen van Blijvliet krijgen zes uur extra lestijd per week.
De groepen 7 en 8 bezoeken  frequent de lessen op de Hef in het kader van loopbaan oriëntatie.
Blijvliet heeft een Volledig Dag Arrangement (VDA).
In het kader van het gemeentelijk programma “ Beter Presteren”  en “ Leren loont”  hebben wij ook voor dit schooljaar een subsidie gekregen om extra lesuren in te zetten. Deze uren zetten wij in voor beeldende vorming, dans, techniek/technologie en muziek. Hiermee willen wij onze kinderen ondersteunen in het ontdekken van hun talent en met deze talenten werken.
Waarden
Wij vinden het als school belangrijk dat kinderen al op jonge leeftijd kennismaken met allerlei vormen van kunst.?Dit betreft zowel het ontdekken van je eigen kunstzinnige talenten en creativiteit als het ervaren van de vele vormen van kunst om ons heen.
Sport is ook een onderdeel van talentontwikkeling. De Lekker fit bewegingslessen waren al onderdeel van het schoolprogramma. De lessen van Playing for success van Feijenoord worden hieraan toegevoegd voor de groepen 7.
Doelstelling
Alle kinderen die onze school verlaten, kennen hun talenten.
Ons leukste project:
Onze groepen 7 gaan 20 weken lang elke woensdagmorgen naar het Feijenoord stadion voor de Van Bronckhorst Academie.
Hier werken ze aan algemene studievaardigheden, sociale competenties en motivatie.
Daardoor verbeteren de taalvaardigheden, resultaten en de sociale cohesie in de groep.
 Meer informatie
Meer weten over onze school? Download de schoolgids, bekijk onze website, download onze Schoolpraat App  of  kom langs voor een kijkje in onze school. 
Blijvliet, worden wie je bent!


Algemene contactgegevens
18WG Blijvliet
Hillevliet 96
3074 KD Rotterdam
Tel: 010-2908060
https://www.blijvliet.nl
directie@blijvliet.nl
Locatie
Hillevliet 96
3074KD Rotterdam
Deelgemeente Feijenoord
Tel: 010-2908060
www.blijvliet.nl
directie@blijvliet.nl
Contactpersonen
Bovenschools manager:
Annemiek Dijkhuizen
Kenmerken
Bredeschool
Voorschool