zoeken
.
Regulier basisonderwijs (BAO)

De Wilgenstam

De Wilgenstam biedt de kinderen structuur en duidelijkheid.
Leerlingen hebben aan het begin van de dag inzicht in het programma en de werkzaamheden. Wij werken met heldere doelstellingen; de leerkracht vertelt aan het begin van iedere les wat het kind moet weten en wanneer een kind weet dat hij/zij het begrepen heeft.
Wij stimuleren en bevorderen zelfstandigheid.
Wij geven ruimte aan kinderen waar het kan en sturen en coachen waar het nodig is.
Ons onderwijs is kindgericht.
Er wordt op drie niveau's lesgegeven. Kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong stimuleren wij zoveel mogelijk op een uitdagende manier door gevarieerde leeromgeving met mogelijkheden tot verrijking Wij hebben Plusgroepen en een Wetenschapsklas voor kinderen met bovengemiddelde presaties. Voor kinderen die graag leren door te doen en affiniteit hebben met techniek is er een Klusklas.
Wij bevorderen sociaal gedrag.
Wij bevorderen een respectvolle omgang van onze leerlingen met elkaar en willen bijdragen aan een klimaat waarin omgaan met verschillen vanzelfsprekend is. 
Wij bevorderen betrokkenheid.
Ouders en verzorgers zijn het allerbelangrijkste voor de kinderen. De school betrekt ouders bij het leerproces door middel van kennismakingsgesprekken aan het begin van het schooljaar. Tijdens dit gesprek worden ook afspraken gemaakt over het contact gedurende het schooljaar.
Wij laten kinderen hun talenten ontdekken.
Een school gaat verder dan alleen taal, lezen en rekenen. Daarom besteden wij op onze school veel aandacht aan kunst en cultuur, techniek, Engels (vanaf de kleutergroepen). Elk schooljaar werken met een thema, zoals kunst en cultuur, literatuur, microkrediet of muziek. Wij sluiten ieder jaar af met een presentatiedag waar ouders en andere betrokkenen van harte welkom zijn. 

 


Algemene contactgegevens
17JH De Wilgenstam
Meidoornsingel 120
3052BT Rotterdam
Tel: 010-4185680
Fax: 010-4185665
https://www.wilgenstam.nl
meidoornsingel@wilgenstam.nl
Locaties
De Wilgenstam
Meidoornsingel 120
3052BT Rotterdam
Deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek
Tel: 010-4185680
Fax: 010-4185665
www.wilgenstam.nl
meidoornsingel@wilgenstam.nl
De Wilgenstam, nevenvestiging
Wilgenlei 149
3053CG Rotterdam
Deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek
Tel: 010-4182013
Fax: 010-4613492
www.wilgenstam.nl
wilgenstam2@wilgenstam.nl
Contactpersonen
Bovenschools manager:
Door Faber (a.i.)
Kenmerken
Earlybird
Bredeschool
Download