zoeken
.
Regulier basisonderwijs (BAO)

OBS Pierre Bayle

De School
OBS Pierre Bayle is een reguliere openbare school in de wijk Oud-Crooswijk. Het kenmerk van onze school is het goede, veilige leerklimaat en de prettige sfeer. Volgens onze huidige leerlingen goed voor een 9 op de laatste leerlingtevredenheidspeiling. Wij werken nauw samen met Peuter en Co. Dit doen we op zo'n manier dat de kinderen een doorlopende lijn ervaren zowel in onderwijsaanbod als in sociaal opzicht.

Het Onderwijs
Wij vinden het onze opdracht om bij ieder kind eruit te halen wat er inzit. Wij kijken niet naar groeps- en schoolgemiddelden, maar naar individuele ontwikkeling van ieder kind om zo het maximale eruit te halen.

Waarden
Iedereen is welkom op onze school. Wij leven in een multiculturele samenleving die o.i. een verrijking is voor iedereen en zeker voor onze kinderen.
Op onze school gaan wij uit van de regel "Ik ga met een ander om zoals ik wil dat de ander met mij omgaat". Wij team en ouders geven in alles het goede voorbeeld aan onze kinderen. Met elkaar respectvol in gesprek gaan is bij ons gemeengoed. Zo kom je tot oplossingen die er toe doen.

Missie
OBS Pierre Bayle richt zich er met haar onderwijs op dat de kinderen opgroeien tot onafhankelijke, zelfverantwoordelijke zelfbepalende burgers die zonder vrees en toekomstgericht de maatschappij tegemoet treden, waarbij ze, betrokken op de ander en hun leefomgeving, eruit halen wat erin zit.

Visie
OBS Pierre Bayle werkt vanuit de volgende principes: zelfstandigheid, samenwerking, verantwoordelijkheid, reflectie en effectiviteit. Wij bieden een veilige, uitnodigende en uitdagende leeromgeving waarbij plezier in leren centraal staat. We stimuleren en waarderen diversiteit. Wij leggen de lat hoog voor alle betrokkenen (leerlingen, ouders, onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel), streven gezamenlijk naar excellentie in kwaliteit.

Doelstelling
Wij willen dat 95% van onze leerlingen minimaal uitstroomt op het niveau dat zij volgens onderzoek (eind groep 5) in zich hebben, M.a.w. eind groep 5 blijkt uit alle gegevens dat een kind VMBO-TL als uitstroomniveau heeft, wij hem/haar onderwijs bieden op VMBO-TL/HAVO niveau.

Wij zijn trots op....
Pierre Bayle's got talent. Vier keer per jaar houden wij een talentenjacht onder de naam: 'Pierre Bayle's got talent". Hier laten de kinderen van de peuters t/m groep 8 zien wat ze in hun mars hebben aan allerlei talenten. Dit kan zijn dans, zingen maar ook toneel cabaret, sport, individueel, met een klein groepje of de hele klas. Kortom alles waar een kind goed in is kan hij/zij laten zien. 

Meer informatie
Bent u nieuwsgierig geworden? Neem dan een kijkje op onze website (www.obs-pierrebayle.nl (Het fotoalbum is een aanrader)), neem contact op (telefoon/email) of kom langs voor meer informatie en een rondleiding door ons gezellige gebouw aan het Alberta Wellingpad 6.


Algemene contactgegevens
10UF OBS Pierre Bayle
Alberta Wellingpad 6
3034 JW Rotterdam
Tel: 0104129963/0652036445
https://www.obs-pierrebayle.nl
contact@obs-pierrebayle.nl
Locatie
Alberta Wellingpad 6
3034JW Rotterdam
Deelgemeente Kralingen-Crooswijk
Tel: 010-4129963/0652036445
www.obs-pierrebayle.nl
contact@obs-pierrebayle.nl
Kenmerken
Earlybird
Bredeschool
Voorschool
Download