zoeken
.
Regulier basisonderwijs (BAO)

De Vierambacht


Obs De Vierambacht is een gemengde basisschool in de wijk het Nieuwe Westen. Onze schoolbevolking is een afspiegeling van de wijk (gemengd). Meer dan 500 leerlingen bezoeken onze school. Kernwoorden voor ons zijn:
  • Sfeer
  • Veiligheid
  • Cultuur en muziek
  • Sport(ieve ontwikkeling)
  • Opbrengstgericht kwaliteitsonderwijs
  • Onderwijs voor de 21ste eeuw
Vanuit deze grondhouding wordt er bij ons lesgegeven en werken wij aan de optimale ontwikkeling van ieder kind. Vanuit een goede en veilige sfeer werken wij aan de cognitieve, kunstzinnige en sportieve ontwikkeling. Het motto van de school: Kwalititeitsonderwijs in een Wereldbuurt

Bij het leren neemt het kind een centrale plaats in. Op onze school betekent dit dat we opbrengst- en handelingsgericht werken. Gekwalificeerde intern begeleiders ondersteunen de groepsleerkrachten bij dit proces. Om onze professionaliteit te vergroten laten we ons jaarlijks begeleiden door ter zake deskundigen. Meer dan 25% van de leerkrachten is in het bezit van een diploma n.a.v. een master-studie.

Kinderen op onze school krijgen les in een ‘rijke' leeromgeving. Het spreekt vanzelf, dat er in alle groepen smartboards en computers aanwezig zijn.

Kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong krijgen extra aandacht in onze klassen. Zij krijgen een extra programma aangereikt. We zijn gecertificeerd Minerva-school
Op dit moment zijn wij druk bezig met de ontwikkeling van een nieuw onderwijsconcept, te weten: het Onderwijs voor de 21ste Eeuw. Hierbij staan begrippen als samenwerken, presenteren, programmeren, onderzoeken, projectmatig werken en het werken met iPads voorop. Daarnaast blijft er natuurlijk de aandacht voor lezen en schrijven.

Er wordt op onze school veel aandacht besteed aan de kunstzinnige ontwikkeling. De kinderen krijgen les in drama, muziek (in alle groepen) en dansante vorming. Daarnaast maken wij gebruik van het kunstenpakket van de SKVR. Onze school heeft een interne kunstcoördinator. De school is heel trots op z'n schoolkoor en schoolorkest. Tevens krijgen kinderen tot en met groep 6 IKEI.

Zoals we bij de kernwoorden al hebben vermeld is sportieve ontwikkeling binnen onze school belangrijk. Zo is er een actieve schoolsportvereniging (SSV Het Nieuwe Westen) en nemen de leerlingen regelmatig deel aan sporttoernooien. Leerlingen kunnen bijvoorbeeld lid worden van de schoolschaakclub. De school doet mee aan het project `Lekker Fit`en 'Lekker Fit! Kleuters. Onze vakdocenten bewegingsonderwijs hebben de beschikking over een moderne gymnastiekzaal.

Omdat obs ‘De Vierambacht' midden in de wijk staat, vinden wij het heel belangrijk om goede contacten te hebben met o.a. de peuterspeelzalen, naschoolse opvang en het welzijnswerk. Kindercentrum ‘De Hooiman' van Stichting Kinderopvang Humanitas staat naast de school (locatie Nozemanstraat), we onderhouden hier goede contacten mee. In het gebouw aan de C.P. Tielestraat is de peuterspeelzaal ‘De Kleine Beer' van Stichting Peuter en Co gevestigd. Deze voorschool is verbonden met onze school.

De Vierambacht beschikt over 3 moderne gebouwen met een eigen karakter.

Early Bird
De school is aangesloten bij Early Bird. Dit is een programma voor natuurlijk Engels op basisscholen: Meer, vroeger en beter Engels. Het wordt intensief gegeven in de groepen 5 tot en met 8. Spelenderwijs Engels begint op de Vierambacht al vanaf groep 1 en is onderdeel van de brede school activiteiten.


Algemene contactgegevens
13QN De Vierambacht
Postbus 61050
3002HB Rotterdam
Tel: 010-4771883
https://www.devierambacht.nl
vierambacht@stichtingboor.nl
Locaties
De Vierambacht
Nozemanstraat 75
3023TM Rotterdam
Deelgemeente Delfshaven
Tel: 010-4771883
De Vierambacht, dislocatie
De Jagerstraat  22
3022VR Rotterdam
Deelgemeente Delfshaven
De Vierambacht, dislocatie
C.P. Tielestraat 12
3023TD Rotterdam
Deelgemeente Delfshaven
Kenmerken
Earlybird
Minerva
Bredeschool
Voorschool
Download