zoeken
.
Regulier basisonderwijs (BAO)

De Blijberg

De Blijberg is een Openbare Jenaplanbasisschool met een internationale en een tweetalige afdeling. De kinderen op onze school komen vanuit de hele stad en ook uit omringende gemeenten. De Jenaplanafdeling  is gesitueerd in een multifunctioneel gebouw met daarin een nog een openbare school, een R.K.basisschool, de buitenschoolse opvang en een sporthal.

De Internationale en tweetalige afdeling zitten in een binnenhof met twee gebouwen aan de Graaf Florisstraat. 

Op onze school zitten 950 kinderen, waarvan ongeveer 270 op de internationale afdeling. Deze afdeling is bedoeld voor kinderen waarvan de ouders tijdelijk in Nederland verblijven. De kinderen doorlopen zodoende het internationaal onderwijs aan verschillende scholen verspreid over de hele wereld. 
Op de Jenaplanafdeling zitten zo'n 440 kinderen en een 240 kinderen op de tweetalige afdeling.

De groepen op Jenaplanafdeling zijn heterogeen van samenstelling. We hebben :
Onderbouwgroepen: hierin zitten de kinderen van groep 1 en 2
Middenbouwgroepen: hierin zitten de kinderen van groep 3, 4 en 5
Bovenbouwgroepen: hierin zitten de kinderen van groep 6, 7 en 8.

De Blijberg Jenaplan werkt volgens de principes van het Jenaplanonderwijs. Basisactiviteiten hierin zijn gesprek, spelen, werken en vieren. We vinden het belangrijk om naast de cognitieve ontwikkeling aandacht te besteden aan diverse andere ontwikkelingsgebieden. Er zijn diverse activiteiten die hierop gericht zijn.
Op de Internationale afdeling wordt gewerkt met het internationale curriculum met onder andere het International Primary curriculum. 
Op de tweetalige afdeling wordt 50% van de lestijd in het Nederlands gegeven en de andere 50% in het Engels. We doen mee aan de landelijke pilot voor tweetalige scholen. De samenwerking en integratie tussen de tweetalige en de internationale school is heel intensief.Er wordt op deze afdeling niet volgens de jenaplan methode gewerkt. We werken met een klassikale indeling en passen de principes van het coöperatief leren toe en verder werken we ook met kringen en vieringen.
Voor kinderen die extra zorg behoeven zijn er intern begeleiders en remedial teachers die in overleg met de groepsleerkracht en ouders bezien welke vorm van extra hulp een kind nodig heeft.

We vinden het belangrijk dat kinderen het naar hun zin hebben op school en dat de school voor hen een veilige plek is. Daarom is er veel aandacht voor hoe de onderlinge contacten tussen kinderen zijn, voor de sfeer in de groep en in de school en voor individuele aandacht.

Naast onderwijs in de school zijn er ook diverse activiteiten buiten de school : schoolreis, werkweek, excursies enz.

Betrokkenheid van ouders wordt zeer op prijs gesteld. Ouders hebben een belangrijk aandeel in de schoolorganisatie via : deelname aan werkgroepen, de oudergeleding in de medezeggenschapsraad, het ouderfeest, de contactouders.

Voor wat betreft voor- en naschoolse opvang werken we nauw samen met de Stichting KinderDam. De kinderen van de Jenaplanafdeling worden vooral opgevangen op de volgende locaties : de Kinderkade en de Pierewaaier.

Onze overblijforganisatie draagt zorg voor de opvang van de kinderen tussen de middag.

Dit is maar een greep uit de informatie die we u kunnen verstrekken over De Blijberg. U bent van harte welkom als u eens wilt komen kijken.

Informatie over de Internationale afdeling

The School

De Blijberg International Primary School provides a high quality English education for students aged 4 – 11 years. Pupils attending our school represent a wide variety of nationalities and educational backgrounds. We are truly an international school.  De Blijberg International Primary School is located in the Delfshaven district of Rotterdam.  

Education

Our staff provides a broad, balanced curriculum aimed at developing the whole child.  Knowledge of the Dutch language and culture is seen as an essential part of the curriculum offered. To meet the educational needs of our pupils, our teachers use the International Primary Curriculum and elements of the British curriculum to ensure and maintain a high standard of education. Our school works closely with other Dutch International Primary Schools (DIPS). All teachers are fully qualified and provide a broad and balanced curriculum for each pupil.

Our curriculum caters for the social, emotional, intellectual and physical development of each pupil with a focus on developing inquisitive, confident, independent and reflective learners. We also provide a secure, caring and happy environment that forms the core of the learning process. We intend to educate all of our pupils to be able to work individually and in groups, to be creative, enterprising and to show initiative; to be able to make decisions and solve problems. We teach them to communicate effectively and to have an appreciation of the aesthetic, physical and cultural dimensions of life.

Aims / Values

Our aims and values are as follows:

  • to develop the social, emotional, creative, cognitive and motor development of each pupil;

  • to treat each pupil as an individual and to encourage him to develop into an internationally minded citizen of the 21st century;

  • to develop the pupil's personal and social skills and encourage co-operation with other pupils;

  • to develop the child's knowledge, skills, understanding across the curriculum.


More Information

Would you like more information about our school?  Please visit our website at: http://international.blijberg.nl/
 


Algemene contactgegevens
31MV De Blijberg
Postbus 27518
3003MA Rotterdam
https://www.blijberg.nl
directie@blijberg.nl
Locatie
Gordelweg 216-217
3039GA Rotterdam
Deelgemeente Noord
Tel: 010-4669629
Fax: 010-4653526
www.blijberg.nl
directie@blijberg.nl