zoeken
.
Regulier basisonderwijs (BAO)

De Vier Leeuwen


De school

Het gebouw ligt aan een rustige straat, met een door een hek omzoomd schoolplein.
Het plein aan de voor- en zijkant is ingericht als Zoneparc en achter de school is het speelterrein ingericht voor onze peuters, kleuters en leerlingen van groep 3.
Binnen de school hebben wij de voorschool voor kinderen van twee tot vier jaar, twee groepen 1-2 en een groep 3, 4, 5, 6, 7 en 8.
Wij bieden de leerlingen een doorgaande lijn in de overgang van peuter naar groep 8.
We zijn een kleine buurtschool waarbij het contact met de ouders en de leerlingen voor ons centraal staat.  
 
Onderwijs
Om alle talenten van onze leerlingen te ontdekken en te ontwikkelen, krijgen ze naast de reguliere vakken zoals taal, rekenen en wereldoriëntatie, 6 uur extra leertijd per week van externe vakdocenten. Wij zien dit als een belangrijk middel om kinderen te ondersteunen in hun ontwikkeling en hun leerresultaten te verbeteren.

We zijn een Lekker Fit! school. Dat betekent dat onze leerlingen op een leuke en leerzame manier vertrouwd raken met de voordelen van een gezonde leefstijl. De methode is gericht op de groepen 1 t/m 8 en behandelt de thema’s voeding, bewegen en gezonde keuzes maken.De leerlingen krijgen drie keer per week gymles en zij kunnen zich inschrijven voor naschoolse sportactiviteiten. Muziek wordt gegeven door een muziekdocent die na schooltijd met ons schoolkoor repeteert.
Vanaf groep 3 krijgen de leerlingen les in ICT onderwijs en Mediawijsheid.
Handvaardigheid en dans wordt gegeven door externe vakdocenten.
Vanaf groep 1 krijgen onze leerlingen Engelse les van een Native speaker vanuit Early bird.
Een goede woordenschat verhoogt de kans op een goede toekomst. We maken gebruik van Met Woorden In De Weer om de woordenschat van onze kinderen te verhogen.

Waarden
Onze kernwaarden en identiteit:
* Elk kind krijgt op De Vier leeuwen de kans om zich optimaal te ontwikkelen.
* Wij hebben zicht op de totale ontwikkeling van uw kind en zijn talenten.
* Wij bieden een veilige en gestructureerde leeromgeving.
* Wij bevorderen gezond gedrag binnen onze schoolomgeving en binnen ons onderwijsaanbod.


Missie
Basisschool de Vier Leeuwen moet voor de kinderen voelen als een plek  waar je kan leren, spelen en elkaar ontmoeten.
Op onze school is iedereen welkom. Ons schooldoel is: “Een optimale ontwikkeling met maximale prestaties voor ieder kind, in een veilige, gezonde en plezierige leeromgeving”.

Visie
Onze school en onze ouders zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het kind. Een goede communicatie tussen school en ouders vinden wij essentieel.
Voor ons is elk kind uniek. Wij brengen voor ieder kind de onderwijsbehoefte in kaart om de leeropbrengsten te verhogen. Omgaan met verschillen is een sterke pijler binnen het onderwijs op basisschool de Vier Leeuwen.


Doelstellingen
Woordenschat
Wie veel woorden kent kan goed meedoen bij het communiceren; zowel mondeling als schriftelijk.
Wie veel woorden kent heeft ook veel meer kennis en toegang tot het vergaren van nog meer kennis.
Een uitgebreide woordenschat vinden wij om die reden niet alleen belangrijk voor de taalontwikkeling van onze leerlingen maar ook voor de cognitieve ontwikkeling.
Woorden staan niet alleen voor taal maar ook voor kennis. Er is een directe relatie tussen woordkennis en schoolsucces: kinderen met een goede woordenschat scoren hoog in het onderwijs, terwijl kinderen met onvoldoende woordkennis steeds meer achterraken.
De Vier Leeuwen zet in op schoolsucces voor álle kinderen en maakt een omslag in haar onderwijsbeleid. We zijn ons er van bewust dat een goede taalontwikkeling de basis vormt voor verbetering van heel het onderwijs. Wij benutten daarom alle kansen om taal (=kennis) te verwerven en kijken met een brede visie naar taal.
Woordenschatonderwijs staat bovenaan het lijstje: niet alleen in de taalles, maar in alle voorkomende situaties is woordenschat een aandachtspunt.
 
Talentontwikkeling
Wij bieden onder schooltijd zang, Engels, computerlessen, handvaardigheid en techniek, gymnastiek en dans  aan. Op deze manier worden diverse vaardigheden bij onze leerlingen verder ontwikkeld en is er aandacht voor talentontwikkeling. De activiteiten sluiten aan bij de belevingswereld en de beginsituatie van onze leerlingen.  
Talentontwikkeling beschouwen we als een belangrijk middel om kinderen te ondersteunen in hun brede ontwikkeling en hun leerresultaten te verbeteren.


Ons leukste project
Ons leukste project is lezen.
Wij doen mee aan de Kinderboekenweek, de voorleeswedstrijd, de Nationale gedichtendag, de kinderjury en het Nationaal voorleesontbijt.
Daarnaast hebben wij een eigen bibliotheek in de school, bibliotheekboeken in de klas met actuele titels en wordt er iedere dag een kwartier vrij gelezen.
Wie vaak leest wordt een steeds vaardiger lezer en gaat als gevolg daarvan nog vaker lezen. Zo versterken het lezen en de leesvaardigheid elkaar over en weer als een spiraal. Om deze spiraal zo positief mogelijk te laten uitpakken, stimuleren wij onze leerlingen voor hun plezier te lezen, want dat leidt tot een grote leesvaardigheid.


Meer informatie
Wilt u meer weten over onze school? Download de schoolgids, kijk op onze website www.vierleeuwen.nl of neem contact op met Joke van Immerzeel of Moniek van Duuren J.vanImmerzeel@vierleeuwen.nl / m.vanduuren@vierleeuwen.nl / 010-4126573
 


Algemene contactgegevens
09GQ De Vier Leeuwen
Postbus 22147
3003DC Rotterdam
Tel: 010-4126573
https://www.vierleeuwen.nl
m.vanduuren@vierleeuwen.nl
Locatie
Goudseweg 15
3031XH Rotterdam
Deelgemeente Kralingen-Crooswijk
Tel: 010-4126573
Fax: 010-4127553
Kenmerken
Earlybird
Bredeschool
Voorschool
Download