zoeken
.
(Voortgezet) speciaal onderwijs (SO/VSO)

Tyltylschool

Gewoon waar mogelijk, speciaal waar nodig

De Tyltylschool is een school voor zeer moeilijk lerende kinderen (z.m.l.k.) met een of meer lichamelijke handicaps, ook wel meervoudig gehandicapten genoemd. De school heeft een regionale functie. Dat betekent, dat de school binnen een vrij groot gebied de enige onderwijsvoorziening is, die meervoudig gehandicapte kinderen opneemt. De leerlingen zijn dus uit vrijwel alle denkbare milieus afkomstig. We noemen:

a. allochtone leerlingen
b. leerlingen buiten Rotterdam
c. leerlingen uit één-ouder-gezinnen
d. leerlingen uit kansarme milieus
e. leerlingen uit internaten
f. leerlingen met complexe handicaps.

Elk kind ontwikkelt zich op een eigen wijze. Dat betekent dat binnen de mogelijkheden van ieder kind getracht wordt het zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren. Het is belangrijk, dat het kind zelfstandig keuzen leert te maken en daarvoor de consequenties leert aanvaarden. Tevens wordt getracht het ik-gevoel en het zelfvertrouwen van ieder kind te vergroten.

Dit alles gebeurt met behulp van de vakken die op de Tyltylschool worden gegeven. Deze staan, evenals de therapieën in de beschikking van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen (1985).

De leerstof wordt voortdurend aangepast aan wat de leerlingen vragen. Binnen dit gegeven kader streeft de school naar een ononderbroken ontwikkeling van schoolperiode naar naschoolse periode.

Om het onderwijs goed te laten aansluiten op het niveau van elk kind, wordt de ontwikkeling van de kinderen gedurende de gehele schoolloopbaan gevolgd d.m.v. een leerlingvolgsysteem. Hierdoor is vroegtijdige signalering van leerproblemen mogelijk. Tijdens de leerlingbesprekingen kunnen handelingsplannen worden opgesteld die hier op inspelen.


Algemene contactgegevens
18BD Tyltylschool
https://www.tyltylschool.nl
tyltylschoolrotterdam@online.nl
Locaties
Tyltylschool
Kromme Zandweg 65
3084NE Rotterdam
Tel: 010-4805529
Fax: 010-4803514
Tyltylsschool, dislocatie
Charloisse lagedijk  951 D
3084LD Rotterdam
Tel: 010-2102885
Fax: 010-4800470
Contactpersonen
Bovenschools manager:
Orselien Kammeron
Kenmerken
Cluster 3