zoeken
.
Regulier basisonderwijs (BAO)

De Triangel

De openbare basisschool De Triangel biedt een veilige sfeer, waarin kinderen zich prettig voelen. Wij stellen duidelijke regels, zodat kinderen weten waar zij aan toe zijn. De nadruk ligt op een respectvolle omgang met elkaar. De kleuters zitten in gemengde groepen (d.w.z. 4- en 5-jarigen door elkaar) en zijn gehuisvest in een apart staande originele kleuterschool. De ruime, zonnige speelplaats, veilig afgeschermd, is een prachtige speelplek. De Triangel heeft gekozen voor kleine groepen in de onderbouw.

Wij schenken in ruime mate aandacht aan basisvaardigheden zoals taal, rekenen en wereldoriëntatie, maar er is ook ruimte voor de creatieve vakken. In alle groepen wordt gewerkt met computers in het eigen lokaal. De lessen handvaardigheid en gymnastiek worden voor een groot deel door vakleerkrachten gegeven. De gymzaal is direct naast de school gelegen. Uw kind krijgt, indien u dit wenst, humanistisch vormings- of godsdienst- onderwijs. Wij beschikken over een eigen bibliotheek.

Indien uw kind zonder bericht afwezig is, wordt u voor alle zekerheid door ons gebeld. Uw kind kan overblijven onder toezicht.

Een actieve ouderraad organiseert samen met het team allerlei activiteiten en feesten. Hieraan wordt zeer veel zorg besteed.

De ex leerlingen van De Triangel doen het goed in het voortgezet onderwijs. Het maken van een goede schoolkeuze is heel belangrijk voor uw kind. Steeds meer ouders gaan op een of meer scholen kijken, om zelf, of samen met hun kind de sfeer te proeven op school. Wij geven u na afspraak een persoonlijke rondleiding door de school en beantwoorden graag uw vragen.

Uw kind - onze zorg


Algemene contactgegevens
18PX De Triangel
https://www.triangelrotterdam.nl
info@triangelrotterdam.nl
Locaties
Triangel
De Quackstraat 76
3082VW Rotterdam
Deelgemeente Charlois
Tel: 010-4290987
www.triangelrotterdam.nl
info@triangelrotterdam.nl
Triangel, dislocatie
Landmanstraat 2
3082WL Rotterdam
Deelgemeente Charlois
Tel: 010-4295159
www.triangelrotterdam.nl
info@triangelrotterdam.nl
Contactpersonen
Bovenschools manager:
Annemiek Dijkhuizen
Kenmerken
Bredeschool
Voorschool
Download