zoeken
(Voortgezet) speciaal onderwijs (SO/VSO)

Recon openluchtschool

‘Meer dan alleen goed onderwijs’

 

De school

Recon openluchtschool is een openbare school voor speciaal onderwijs aan langdurig zieke kinderen (cluster 3 LZK) en is onderdeel van Stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam. De Recon biedt onderwijs aan leerlingen in de leeftijd van 4 tot 20 jaar met een medische problematiek. Voor toelating is een (chronische) ziekte uitgangspunt. De leerlingen die onze school bezoeken komen uit verschillende delen van Rotterdam en omgeving.

 

Het onderwijs

De school heeft 3 afdelingen: de Speciaal Onderwijs (SO) afdeling in Rotterdam Hillegersberg-Schiebroek aan de Olijflaan en de Voorgezet Speciaal Onderwijs (VSO) afdeling bestaande uit: Recon College (vmbo/havo en Recon op Maat) en Recon Pro (Praktijkonderwijs) in Rotterdam-Zuid aan de Dordtsestraatweg.

We werken sterk samen met vroeg voorschoolse educatie (VVE), basis- en vervolgonderwijs, jeugdzorg en Laurens. Deze natuurlijke ketenpartners helpen ons om de leerlingen een doorgaande, passend didactische en medisch sociaal-emotionele leerlijn te laten volgen.


Algemene contactgegevens
20RT Recon openluchtschool
https://www@reconopenluchtschool.nl
info@olsderecon.nl
Locaties
Recon openluchtschool-SO
Olijflaan 4
3053 WK Rotterdam
Gebied Hillegersberg-Schiebroek
Tel: 010-4186422
www.reconopenluchtschool.nl
info@olsderecon.nl
Recon openluchtschool-VSO
praktijkonderwijs, vmbo (basis), vmbo (kader), mavo/ vmbo (theoretisch), havo
Palmentuin 10 (tijdelijke locatie)
3078KJ Rotterdam
Gebied IJsselmonde
Tel: 010-4849233
www.reconopenluchtschool.nl
info@olsderecon.nl
Kenmerken
Cluster 3