zoeken
.
(Voortgezet) speciaal onderwijs (SO/VSO)

Recon openluchtschool

De Recon is een school voor speciaal onderwijs (SO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO) voor kinderen met medische problemen (cluster 3).

Op de SO-afdeling, ontvangen de leerlingen onderwijs op basisschoolniveau. Het VSO bestaat uit twee afdelingen: ReconCollege waar het vmbo-havo onderwijs wordt aangeboden en ReconPro waar praktijkonderwijs wordt verzorgd. Het onderwijs is aangepast aan de kenmerken van de individuele leerling. Zo volgen alle leerlingen een individuele leerlijn, waarbij het individueel ontwikkelingsperspectief richtinggevend is.

Aan de school zijn verpleegkundigen verbonden voor de medische zorg en begeleiding. Ook beschikt de school over een fysiotherapeut,een logopedist en een creatief therapeut. Voor onderzoek en begeleiding kan de school een beroep doen op een schoolarts, een orthopedagoog en een maatschappelijk werker.

De leerlingen kunnen pas worden geplaatst, wanneer een toelaatbaarheidsverklaring afgegeven is. Zie voor verdere informatie de website van de school.


Algemene contactgegevens
20RT Recon openluchtschool
https://www@reconopenluchtschool.nl
info@olsderecon.nl
Locaties
Recon openluchtschool (SO)
Olijflaan 4
3053 WK Rotterdam
Deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek
Tel: 010-4186422
www.reconopenluchtschool.nl
info@olsderecon.nl
Recon openluchtschool (VSO)
praktijkonderwijs, vmbo (basis), vmbo (kader), mavo/ vmbo (theoretisch), havo
Dordtsestraatweg 472
3075BN Rotterdam
Deelgemeente Feijenoord
Tel: 010-4849233
www.reconopenluchtschool.nl
info@olsderecon.nl