zoeken
.
Regulier basisonderwijs (BAO)

De Barkentijn


De school
De Barkentijn is een middelgrote school in de Rotterdamse wijk Beverwaard. De leerlingen van De Barkentijn zijn gehuisvest in twee gebouwen, op centrale punten in de wijk.
De populatie van de school als geheel vormt een goede afspiegeling van de wijk.

Het onderwijs
In ons onderwijs staan de kennisvakken centraal, maar vinden wij expressievakken, het bewegingsonderwijs en de veiligheid eveneens van groot belang om onze kinderen voor te bereiden op de samenleving. Wij bieden kinderen, ieder naar eigen mogelijkheden, een sterke basis voor hun toekomst.

Waarden
Onze kernwaarden zijn respect, verantwoordelijkheid en veiligheid.
Onze missie is om kinderen, ongeacht hun achtergronden, samen met ouders, zo goed mogelijk te helpen en te begeleiden in hun ontwikkeling, zodat zij als verantwoordelijke en zelfstandige individuen kunnen functioneren in onze samenleving. 

Doelstellingen
Het is ons doel om bij ieder kind er uit te halen wat er in zit, te zorgen voor een degelijke basis voor het vervolgonderwijs, zodat het de best mogelijke kansen krijgt voor een goede persoonlijke toekomst.
Dit alles trachten we te realiseren door een inspirerende en uitdagende leef- een leeromgeving te creëren. Ons onderwijs is boeiend, uitdagend en gedifferentieerd.
Er is aandacht voor fysieke èn mentale veiligheid op basis van wederzijds respect.

Ons leukste project
Iedere vrijdagmiddag gaan de kinderen groepsdoorbrekend aan de slag met allerlei vaardigheden. Zo leren ze met elkaar koken, programmeren, figuurzagen, schaken enz.

Meer informatie
Wilt u meer weten over onze school? Download de schoolgids, bezoek onze website,of maak een afspraak met Suzanne van Burik voor een rondleiding of een gesprek.


Algemene contactgegevens
20FK De Barkentijn
De Haerestraat 7
3077HD Rotterdam
Tel: 010-4828485
https://www.debarkentijn.nl
info@debarkentijn.nl
Locatie
De Haerestraat 17-19
3077HD Rotterdam
Deelgemeente IJsselmonde
Tel: 010-4828485
Contactpersonen
Bovenschools manager:
Annemiek Dijkhuizen
Kenmerken
Voorschool
Download