zoeken
.
Regulier basisonderwijs (BAO)

De Pijler

Het ontstaan
Basisschool De Pijler ontleent haar bestaansrecht aan het ambitieuze stedenbouwkun dige project op de "Kop van Zuid". Wij zijn hier gehuisvest in een prachtig gebouw waarin bij de bouw duidelijk rekening gehouden is met de onderwijskundige uitgangspunten van onze school.

Het onderwijsconcept
In het Pijlerconcept staat de leerling centraal. Wij hebben ons onderwijs gebouwd op een viertal pijlers, pijlers die voortkomen vanuit het kind en vanuit onze samenleving.
Deze pijlers zijn:
  • Gestructureerd onderwijs
  • Zelfstandigheid
  • Sociale vaardigheden
  • Betrokkenheid van ouders / verzorgers
Leerlingen werken dagelijks met dag- of weektaken, waarop staat wat de kinderen voor rekenen, taal, spelling en lezen moeten maken. Hierdoor weten ze goed wat er van hen verlangd wordt. Dit geeft de kinderen een duidelijke structuur en wordt hun zelfstandigheid bevorderd.

In ons onderwijs is, naast het aanleren van de hoofdvaardigheden rekenen, taal, spelling en lezen veel aandacht voor gesprek, spel en samenwerking. Dit bevordert de sociale vaardigheden. Kinderen dienen te leren om op een goede manier met elkaar om te gaan. Ze moeten leren elkaar te respecteren. Dat dit heel moeilijk is, ervaren we elke dag opnieuw in de wereld der volwassenen.

Uw betrokkenheid bij het onderwijs aan uw kind is zowel voor uw kind als voor ons een grote stimulans. In het "Pijlerconcept" beschouwen we u als partners bij de ontwikkeling en scholing van uw kind.

Onze vier pijlers hebben wij ontleend aan twee reeds lang bestaande onderwijsconcepten, te weten het Dalton- en het Jenaplanonderwijs. De onderwijskundige ideeën van beide concepten hebben wij op onze eigen wijze toegepast in het "Pijlerconcept".

In de praktijk
Meestal wordt er dagelijks in de groep gestart met een kringgesprek. Dit gesprek kan gaan over wat een kind heeft beleefd tot aan het jeugdjournaal, de krant of een eigen spreekbeurt. Vervolgens wordt er gewerkt in de "Stil Werk Periode". De kinderen krijgen dan instructie, werken zelfstandig aan hun dag-, weektaak of worden individu eel begeleid. Op de weektaak staan de opdrachten voor taal, rekenen, spelling en lezen vermeld. Daarnaast krijgen kinderen onderwijs in wereldverkenning (groep 1 t/m 4) en aardrijkskunde, geschiedenis, enz. (groep 5 t/m 8).

Meer informatie
Mocht u meer informatie over onze school en ons onderwijs wensen, aarzel dan niet en bel ons voor een afspraak. We geven graag meer inlichtingen over onze werkwijze en de achtergron den van het Pijlerconcept.


Algemene contactgegevens
24NX De Pijler
WG Witteveenplein 10
3071MA Rotterdam
Tel: 0102900290
Fax: 0102900230
https://www.obsdepijler.nl
hreitsma@obsdepijler.nl
Locaties
De Pijler
W.G. Witteveenplein 10
3071MA Rotterdam
Deelgemeente Feijenoord
Tel: 010-2900290
Fax: 010-2900230
www.obsdepijler.nl
hreitsma@obsdepijler.nl
De Pijler, dislocatie
Rijtuigweg 1
3071ZA Rotterdam
Deelgemeente Feijenoord
Tel: 010-4852952
Fax: 010-2900230
www.obsdepijler.nl
gketting@obsdepijler.nl
Contactpersonen
Bovenschools manager:
Hans Lesterhuis
Kenmerken
Bredeschool
Download