zoeken
.
Regulier basisonderwijs (BAO)

Passe-Partout

Een school in beweging!
Passe-Partout is een school in beweging. Kenmerkend is het dynamische, open en flexibele karakter. Dat geldt voor ons team, voor het schoolklimaat, voor ons onderwijs en voor onze open relatie met de omgeving.

De leertheorie “meervoudige intelligentie” van Gardner is basis voor ons handelen. Hierdoor kijken wij naar de ontwikkelingsbehoefte van kinderen. Wij streven ernaar om de kinderen zich bewust te maken wat voor hun de beste manier van leren is en ze verantwoordelijkheid bij te brengen voor het eigen leerproces. Dat doen we vooral via “onderwijs ontwerpen, waarin de wereldoriënterende vakken en Engels en de expressievakken samenkomen. We leggen verbinding in denken en daarmee worden hogere orde denken gestimuleerd.

Onze school kent 4 pijlers:

Engels en Tweetalig onderwijs
Sinds 2015 participeert de school in de landelijke pilot TPO, waarvoor het ministerie toestemming heeft gegeven om te onderzoeken welke effecten tweetalig onderwijs op de kinderen heeft.
De school vindt dat in het kader van internationalisering en verbreding van het onderwijs de kinderen al vanaf groep 1 30-50% in het Engels les moeten krijgen.

Basisvaardigheden
Een voorwaarde voor verdere ontwikkeling. We leren dit voor elke leerling zo efficiënt en effectief mogelijk aan. Met een gedegen kennis van de basisvaardigheden, rekenen/lezen en taal is het mogelijk om tot verdere persoonlijke ontwikkeling te komen.We bieden de kinderen structuur, veiligheid en rust. Wij streven naar hoge leeropbrengsten, gerelateerd aan het ontwikkelingsniveau van elk kind.

Onderwijs ontwerpen
Verbindingen en verwondering zijn kernbegrippen. Juist door verwondering kunnen er tussen beide hersenhelften verbindingen ontstaan waardoor we aan meta-cognitie komen. In ons thematisch werken ontwerpen we onderwijs. Dit gebeurt met een vaste structuur, waarbij we altijd beginnen met een mindmap.

DaVinci-onderwijs voor (zeer)hoogbegaafde leerlingen
Sinds een aantal jaar hebben wij ook een professionele afdeling voor hoogbegaafde leerlingen. Voor hoogintelligente leerlingen met een aantoonbaar IQ van >130  is er DaVinci-onderwijs, waar top down-onderwijs centraal staat. Toelating volgt als er niet voldoende aan de leerbehoefte van de leerling tegemoet gekomen kan worden, ondanks dat de leerling al Minerva-onderwijs heeft gehad. Het aantal uren in de DaVinci-groep wordt afgestemd met de leerkracht, de intern begeleider en de DaVinci-leerkracht. Tevens worden doelen vastgesteld waar de leerling aan gaat werken en op beoordeeld wordt. In de DaVinci-klas krijgen leerlingen ook andere vakken, zoals schaken, coöperatieve spelen, filosofie, creatief schrijven, wiskunde en vreemde taal, maar ook lessen over het omgaan met hoogbegaafdheid.

De school als community
De school is een centrum waar leren en leven van en met elkaar centraal staan. In politiek correcte termen: werken aan duurzaamheid en gericht op goed burgerschap in een tolerante samenleving. In de schoolorganisatie is dit ook terug te zien door een actieve betrokkenheid van ouders, met name voor de Da vinci-groep en het Engels, waar ouders in klankbordgroepen samen met de leerkrachten op gelijkwaardige basis actief meedenken over gedeelten van het schoolbeleid. Er is een goede actieve Medezeggenschapsraad en in allerleid ouderwerkgroepen organiseren ouders diverse activiteiten voor de kinderen. Daarnaast werken we nauw samen met stichting BijdeHand en bieden in de kinderopvang al voorbereidend Engels aan.


Algemene contactgegevens
18BL Passe-Partout
Tel: 06-23229736
https://www.obspassepartout.nl
directienes@obspassepartout.nl
Locaties
Passe-Partout, kindcluster II
Marcel Duchampplein 802
3059 RD Rotterdam
Deelgemeente Alexander
Passe-Partout, kindcluster IV
Kosboulevard 5
3059 XZ Rotterdam
Deelgemeente Alexander
Contactpersonen
Bovenschools manager:
Door Faber (a.i.)
Kenmerken
Earlybird
Minerva