zoeken
.
Regulier basisonderwijs (BAO)

Pantarijn

Basisschool de Pantarijn kenmerkt zich door:

Goede resultaten van leerlingen. Wij vinden het belangrijk dat kinderen goed leren en zover mogelijk komen op school en in hun toekomstige leven . Daarom dagen wij hen uit om goed te presteren, altijd hun best te doen en veel kennis te vergaren om daarna hoog te scoren op de citotoetsen.
Leertijduitbreiding.
Voorschool en de 0 groepen. In ons gebouw zijn drie peuterspelzalen gevestigd: Balsemientje, Jippie en Pino.
Vakantieschool.  In augustus 2013 gaan wij voor het eerst open met een vakantieschool. In overleg met ouders en kinderen maken we voor leerlingen die nog iets extra's willen leren, een mooi vakantieprogramma, waarbij leren met plezier het uitgangspunt is.
+ klas. Leerlingen die gemakkelijk leren en altijd hoog scoren op de citotoetsen, mogen, als zij dat willen, 2 uur per week naar de +klas. Hier krijgen zij extra moeilijke opdrachten die zij samen met kinderen van andere scholen mogen maken. Daarnaast maken zij in hun eigen klas ook extra moeilijke andere opdrachten.
Lekker Fit ook voor peuters en kleuters. Vanaf september 2008 zijn wij Lekker Fit school. Dat betekent: veel aandacht voor bewegen en gezonde voeding. Gezond eten en tracteren gaan hand in hand. Daarom vragen wij ouders om hun kind gezond te laten tracteren als het jarig is. 
De Ouderkamer. Onze medewerker ouderbetrokkenheid staat daar altijd voor ouders klaar met een kopje koffie of thee. Buiten de rol van gastvrouw is een taak van de medewerker ouderbetrokkenheid om ouders meer te betrekken bij het onderwijs van en aan hun kinderen. Ouders spelen namelijk een sleutelrol in de begeleiding van hun kind in het basisonderwijs.  
Voor en Naschoolse opvang
Hiervan kunnen kinderen gebruik maken indien de ouders werken of een opleiding volgen. Inlichtingen zijn te verkrijgen bij de directie.

De visie van onze school: 
Pantarijn biedt ruimte om te groeien.
Ruimte als plaats: een fijne plek, een aantrekkelijk schoolgebouw, goede voorzieningen.
Ruimte staat voor mogelijkheden: een veilig pedagogisch klimaat, een goede relatie met leerkrachten, waar je gewaardeerd wordt waardoor je zelfvertrouwen krijgt, de mogelijkheid om keuzes te maken, initiatieven te nemen, zelfstandig te worden en verantwoording te dragen, een school waar je graag wilt zijn.
Ruimte betekent ook kans: er is gelegenheid voor alle kinderen om op hun eigen wijze tot hun recht te komen. We hanteren verschillende werkwijzen om het beste uit een kind te halen en benutten verschillen tussen kinderen.
Groei staat voor ontwikkeling: we bieden ruimte aan ieder kind om zich te ontwikkelen op cognitief, sociaal-emotioneel, creatief en motorisch gebied waarbij ieder kind uniek is met eigen gaven en talenten


Algemene contactgegevens
18UM Pantarijn
Postbus 52001
3007 LA Rotterdam
Tel: 010-4851184
https://www.obs-pantarijn.nl
directie@obs-pantarijn.nl
Locatie
Dubbelstraat 6
3073LG Rotterdam
Deelgemeente Feijenoord
Tel: 010-4851184
directie@obs-pantarijn.nl
Contactpersonen
Bovenschools manager:
Annemiek Dijkhuizen
Kenmerken
Bredeschool
Voorschool
Download