zoeken
.
Regulier basisonderwijs (BAO)

Openbare Daltonschool Overschie

In Overschie staat de Openbare Daltonschool Overschie  
Sinds 2008 geven wij onderwijs volgens de principes van het daltononderwijs. Het daltononderwijs is geen systeem, of methode, maar juist het op maat aanbieden van de leerstof, gebaseerd op de drie vaste principes: vrijheid in gebondenheid, zelfstandigheid reflectie, borging , doelmatigheiden samenwerking. We gaan hierbij uit van de verschillen tussen kinderen. Verschillen zijn niet lastig, maar normaal. Leerlingen die even niet mee kunnen komen of juist bijzondere talenten hebben, leerlingen met faalangst, met taal- of rekenproblemen of leerlingen die meer sturing nodig hebben of juist meer vrijheid. Door de daltonprincipes zijn we in staat dit te volgen en zoveel mogelijk in te spelen op de behoefte van onze leerlingen, zodat wederzijds begrip voor verschillen kan ontstaan. Waar we dit zelf niet kunnen, staan deskundigen binnen en buiten de school ter beschikking.

De school staat open voor alle kinderen van 4 t/m 12 jaar, ongeacht gezindte of nationaliteit. Samen met ouders en kinderen vindt het team het belangrijk dat de kinderen van Overschie opgroeien in een prettige leeromgeving, waar iedereen zich thuis voelt. De kinderen krijgen op onze school alle mogelijkheden om hun talenten te ontplooien.

Samen met onze brede schoolmedewerkers, sport en recreatie kunnen de kinderen meedoen aan een uitgebreid programma van sport en cultuur na schooltijd.

Samen met de organisaties Thermiek en Bimbola bieden wij de mogelijkheden van voorschool, peuterspeelzaal en kinderopvang.

Kijk voor meer informatie op onze website.


Algemene contactgegevens
17FH Openbare Daltonschool Overschie
Postbus 10111
3004AC Rotterdam
https://www.daltonoverschie.nl
daltonoverschie@daltonoverschie.nl
Locatie
Abtsweg 77
3042 GA Rotterdam
Deelgemeente Overschie
Tel: 010-2450405
Kenmerken
Dalton
Bredeschool
Voorschool
Download