zoeken
.
Regulier basisonderwijs (BAO)

Over De Slinge

 • Over de Slinge is een openbare basisschool gevestigd in de wijk Pendrecht. De school heeft twee gebouwen waar les gegeven wordt aan totaal 450 leerlingen.
 • Wij hebben als uitgangspunt dat er op onze school onderwijs moet worden gegeven van een goed niveau waarbij het hebben van respect voor elkaar, elkaars levensbeschouwelijke opvattingen en een goede voorbereiding op de maatschappij hoog in het vaandel staan.
 • Onze kleutergroepen zijn heterogeen samengesteld.
 • Groepen 3 t/m 8 zijn naar leeftijden gevormd.
 • Er is ruime aandacht voor het individuele kind.
 • Wij gebruiken het leerlingvolgsysteem van CITO, hier koppelen wij groeps- en leerlingbesprekingen onder leiding van onze Interne Begeleiders.
 • Er heerst een goede sfeer in beide gebouwen, hetgeen de leerprestaties van de kinderen ten goede komt.
 • In de nevenvestiging is een peuterspeelzaal gevestigd.
 • De groepen 7 en 8 krijgen een keer in de week computerles in een speciaal daarvoor ingericht lokaal van een daarvoor aangetrokken leerkracht. Verder heeft iedere groep de beschikking over een computer.
 • De school organiseert jaarlijks een eigen voetbaltoernooi voor alle scholen uit de wijk.
 • De school heeft via het Foster Parentsplan een kind geadopteerd.
 • Er is in de nevenvestiging een NEON-PRISMA lespunt aanwezig.
 • De school heeft een dag in de week de beschikking over een schoolgericht maatschappelijk werker.
Over de Slinge heeft een eigen schoolloopbaanmap ontwikkeld. Alle kinderen die bij ons ingeschreven worden krijgen hier een exemplaar van. Ook geven wij iedere maand een infobulletin uit. Wij beschikken over een eigen internetpagina met daarop ook een kinderpagina.


Algemene contactgegevens
18QZ Over De Slinge
https://www.overdeslinge.nl
info@overdeslinge.nl
Locaties
Over De Slinge
Krabbendijkestraat 243-245
3086LR Rotterdam
Deelgemeente Charlois
Tel: 010-4803552
Fax: 010-4100428
Over De Slinge, nevenvestiging
Sommelsdijkstraat 19
3086BK Rotterdam
Deelgemeente Charlois
Tel: 010-4800790
Fax: 010-4101003
Contactpersonen
Bovenschools manager:
Annemiek Dijkhuizen
Kenmerken
Bredeschool
Schakelklassen
Voorschool
Download