zoeken
.
Regulier basisonderwijs (BAO)

De Notenkraker


De school
Openbare basisschool De Notenkraker is gelegen in de wijk Oudeland in het noord-oosten van Hoogvliet. Vanaf oktober 2012 zijn wij gehuisvest in de prachtige multifunctionele accomodatie 'Villa Vonk'. Wij zijn een school in een multiculturele omgeving en bieden onderwijs aan leerlingen afkomstig uit veel verschillende landen.
De Notenkraker biedt in samenwerking met Kinderdam onderwijs vanaf 2 jaar aan in de peuterspeelgroep Peanuts en zijn er in gebouw mogelijkheden voor voor- en naschoolse opvang, ook verzorgt door Kinderdam.

Het onderwijs
Wij leren onze leerlingen om te gaan met onderlinge verschillen en leren hen samen te spelen, werken en leren. De school is een veilige, plezierige en stimulerende omgeving voor onze leerlingen, de ouders en het team. Wij creëren een krachtige leeromgeving en scheppen een goed pedagogisch klimaat. Wij doen dit oa. door aandacht te besteden aan de sociaal-emotionele ontwikkeling en de fysieke ontwikkeling van onze leerlingen. Wij stimuleren bewegen en sportief gedrag door extra tijd te besteden aan sport en spel ('Lekker-Fit'). Naast onze peuterspeelgroepen en de reguliere groepen, bieden wij eerste opvang aan nieuwkomers in onze LAN-groep. LAN staat voor 'Leerplichtige Allochtone Nieuwkomers'.

De waarden
Onze kernwaarden en identiteit zijn respect, vertrouwen en veiligheid. Elk kind krijgt op de Notenkraker de kans om zich optimaal te ontwikkelen. Wij hebben zicht op de totale ontwikkeling van uw kind.Wij bieden een veilige en gestructureerde leeromgeving.

De doelstelling
Ons streven is dat alle kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen in een veilige omgeving.

Ons leukste project
De Notenkraker is in schooljaar 2016-2017 de eerste basisschool die het officiële keurmerk "Veilige School" heeft behaald. Dit traject wordt nu vervolgd met een gezamenlijke aanpak mbt een schoolbrede positieve benadering door ouders, leerlingen en leerkrachten

Meer informatie
Wilt u meer weten over onze school kom dan langs voor een afspraak, download onze schoolgids of bekijk onze website. Belangrijk is dat u altijd zelf even komt kijken op de school, zodat u kunt zien hetgeen wij zeggen ook daadwerkelijk doen.

 


Algemene contactgegevens
19DQ De Notenkraker
Othelloweg 8 
3194 GS Hoogvliet Rotterdam
Tel: 010-2957273
Fax: 010-2957258
https://www.denotenkraker.nl
basisschool@denotenkraker.nl
Locatie
Deelgemeente Hoogvliet
Contactpersonen
Bovenschools manager:
Hans Lesterhuis
Kenmerken
Bredeschool
Schakelklassen
Voorschool
Download