zoeken
.
(Voortgezet) speciaal onderwijs (SO/VSO)

Mytylschool De Brug


Mytylschool De Brug is een school voor lichamelijk en meervoudige gehandicapte kinderen van 4 tot 20 jaar. Het onderwijs op de basisafdeling omvat een aanbod op zowel zml- als normaallerend niveau. Het VSO voorziet in een onderwijsaanbod voor leerlingen van zml-niveau tot diplomagericht (VMBO-HAVO).
In samenwerking met Rijndam revalidatiecentrum bieden wij een compleet onderwijs-zorgarrangement waarbij het streven is de leerlingen vanuit een veilig klimaat toe te leiden naar een volwaardige plaats in de samenleving. Het onderwijsprogramma is daarom gericht op het uitstroomperspectief van de leerling. 
Mytylschool De Brug profileert zich als een vooruitstrevende school als het gaat om het ontwikkelen van passend onderwijs. Het initiatief voor een platform voor passend onderwijs in het Rotterdamse is op De Brug ontstaan en gaat nu verder als de 'kwaliteitsgroep PaOn BOOR' o.l.v. Cas Smulders. Voorts is de mytylschool een koploper als het gaat om ICT-toepassingen in het onderwijs ( xidis-rijnmond, Google Apps Edu, Cloudwise ) en is de grondlegger van Cloudschool ( http://cloudschool.info )
 


Algemene contactgegevens
20RX Mytylschool De Brug
https://www.mytylschooldebrug.nl
info@mytylschooldebrug.nl
Locaties
Mytlylschool, s.o. afdeling
Ringdijk 84
3054KV Rotterdam
Deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek
Tel: 010-2111777
Mytylschool, VSO voor vmbo en havo
vmbo (lwoo), vmbo (basis), vmbo (kader), vmbo (gemengd), mavo/ vmbo (theoretisch), havo
Ringdijk 84
3054KV Rotterdam
Deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek
Tel: 010 2111777
www.mytylschooldebrug.nl
rsch@mytylschooldebrug.nl
Mytylschool, VSO praktijk
praktijkonderwijs
Vd Duijn van Maasdamweg 11
3045PE Rotterdam
Deelgemeente Overschie
Tel: 010-8925000
Contactpersonen
Bovenschools manager:
Orselien Kammeron
Kenmerken
Cluster 3