zoeken
.
Regulier basisonderwijs (BAO)

De Mare

De School
De Mare is een grote Montessorischool gelegen in het fraaie Tuindorp Vreewijk. Naast de school zijn sportvelden en schooltuinen gelegen. De kleuterdependances beschikken over veel buitenruimte. Ook heeft de school een eigen gymlokaal.
De school trekt leerlingen uit een wijde omgeving (Barendrecht, Ridderkerk, enz). Daarom zijn er goede overblijfmogelijkheden. De kinderen blijven over bij de eigen leerkracht. In de school heerst veel rust en veiligheid staat bij ons hoog in het vaandel.

Waarden
 • Zelfstandigheid in een voorbereide omgeving
  Zelf actief zijn in een veilige omgeving die uitdaagt tot aan het ‘werk’ gaan.
 • Vertrouwen in het kind
  Leerervaringen opdoen op het juiste moment en met aantoonbare goede resultaten.
 • Keuzevrijheid
  Leren keuzes maken en plannen: de kans krijgen je breed te ontwikkelen op zelfgekozen momenten, binnen gestelde werkkaders.
 • Blijvend ontwikkelen in heterogene groepen
  Doorgaande leerlijnen door de jaren heen, in een groep die al in bedrijf is en gelegenheid biedt om zelf te doen én te leren van en met elkaar.
 • Leerkracht als coach
  Gestimuleerd worden en begeleiding krijgen die afgestemd is op de onderwijsbehoeften van ieder kind.

Het onderwijs
Omdat wij een Montessorischool zijn is ons onderwijs is aangepast aan het ontwikkelingsniveau van de leerlingen. Aan ieder kind worden hoge eisen gesteld. Er is veel aandacht voor de basisvaardigheden, zoals: rekenen, taal, wereldoriëntatie. Vele vakdocenten zijn aangesteld (o.a. muziek, handvaardigheid, gymnastiek en Engels). Ook is er een schoolorkest dat bij gelegenheden optreedt voor ouders.

Doelstellingen
Maria Montessori was ervan overtuigd dat de eerste levensjaren van groot belang zijn.
Vanaf het allereerste moment ontwikkelt het kind zich en begeeft het zich op het pad om uiteindelijk een zelfstandig denkend individu te worden die verantwoordelijk kan zijn voor
zijn eigen beslissingen.
Eigenlijk is het motto: “Help mij het zelf te doen”.
Dit houdt in dat de volwassenen, de opvoeders, alles in het werk moeten stellen om de omgeving zo in te richten dat het kind alle mogelijkheid krijgt zijn doel te verwezenlijken.
We spreken hier van een “voorbereide omgeving”.
Omdat ieder kind verschillend is, zal ook de opvoeding in ieder gezin anders zijn. De opvoeder zal zich aan moeten passen aan hoe het kind zich ontwikkelt. Het ene kind zal wat sneller zijn, het andere kind wat langzamer. Het kind zal hier zijn eigen keuzes maken. Het woord “individu” is in dit verband kenmerkend.
Wat betekent bovenstaande voor ons onderwijs?
De leerkrachten zijn naast opleiders ook opvoeders.
Zij zullen net als de ouders door observatie kennis verkrijgen over de behoefte van het kind en op het juiste moment kennis e.d. aanbieden.
Montessori spreekt van een “gevoelige periode”.
Alle acties zijn erop gericht om uiteindelijk het niveau van zelfstandigheid te bereiken. De leerkrachten en de ouders zijn hier voornamelijk begeleidend bezig om het kind te helpen “het zelf te doen”. Door deze wijze van lesgeven halen wij het maximale uit kinderen en behalen wij goede onderwijsresultaten.
 
 
Ons leukste project
 De school heeft een aantal jaarlijks terugkerende projecten als het optreden van het 'schoolorkest' , de boekenmarkt en het fameuze HAKObal toernooi. Maar daarnaast....Montessori onderwijs in zijn totaliteit is een heel jaar lang het leukste project !

Meer informatie
Wilt u meer weten over onze school ? Download de schoolgids, bezoek onze website of maak een afspraak voor een rondleiding of een gesprek. U kunt daarvoor contact opnemen met de school.
 


Algemene contactgegevens
18SV De Mare
Grift 50
3075 SB Rotterdam
Tel: 010 - 219 75 14
https://www.obsdemare.nl
info@obsdemare.nl
Locaties
De Mare
Montessori
Grift 50
3075 SB Rotterdam
Deelgemeente Feijenoord
Tel: 010-2917514
Fax: 010-2917516
www.obsdemare.nl
info@obsdemare.nl
De Mare, dislocatie
Montessori
Grift 42
3075 SB Rotterdam
Deelgemeente Feijenoord
Tel: 010-4190434
Fax: 010-2917516
De Mare, dislocatie
Fichtestraat 7
3076 RA Rotterdam
Deelgemeente Feijenoord
Tel: 010-4193544
Fax: 010-2917516
Contactpersonen
Bovenschools manager:
Hans Lesterhuis
Kenmerken
Montessori
Download