zoeken
.
Regulier basisonderwijs (BAO)

De Korf


De school
De Korf is een  fijne kleine wijkschool  in Tussendijken  waar uw kind veilig opgroeit en goed  onderwijs krijgt. Iedereen kent elkaar op de Korf en iedereen doet mee op de Korf..  De sfeer is prettig, de leerkracht heeft veel aandacht voor alle kinderen en kent elk kind goed.  Een kind voelt zich gezien en veilig op De Korf.  Onze Montessorischool biedt onderwijs aan op de manier die de Italiaanse hoogleraar Maria Montessori heeft bedacht en ontwikkeld, aangepast aan deze tijd en voorbereidend op de toekomst.

Het onderwijs
Alle kinderen bij ons op school krijgen een vast  kwalitatief aanbod voor taal en rekenen. Binnen dit aanbod is er ruimte voor eigen tempo, eigen manier van leren en uitdaging.
Veel materialen op een Montessorischool zijn speciaal ontwikkeld en helpen de kinderen veel zelf te doen. In ons Kosmisch onderwijs wordt alles wat het kind leert in relatie gebracht met de natuur, de wereld  en de maatschappij. De kinderen doen zelf onderzoek en ontwikkelen zo basiskennis, vaardigheden om zelf te leren  en gezonde interesse voor de wereld en de maatschappij om ons heen. Kinderen presenteren vaak aan elkaar, om trots te laten zien wat we hebt geleerd  en om van elkaar te leren.

Waarden
Onze openbare identiteit is de basis voor onze waarden en normen. Je welkom voelen, gezien worden, aandacht krijgen, je zelf kunnen zijn. Met deze waarden heten we iedere dag onze leerlingen, ouders, gasten en elkaar iedere dag welkom.
Ouders hebben ons het vertrouwen gegeven om voor hun kinderen te zorgen en goed onderwijs te bieden; dat zijn onze kerntaken. Op onze Montessorischool is een positieve omgang de basis. Veilig, rust en samen leren en spelen, naast  een professionele aanpak, focus op leren en plezier in het leren zijn belangrijke voorwaarden om (grote) ontwikkeling tot stand te brengen.

Doelstellingen
Ons onderwijs richt zich op drie ontwikkelingsdoelen: Sociale Vorming, Persoonlijke vorming en het Aanleren van Basisvaardigheden. We zetten ons iedere dag in om samen ons onderwijs goed, uitdagend en zinvol te maken met als doel een optimale groei bij onze leerlingen in resultaat, vaardigheden en zelfstandigheid. Als een kind als 12 jarige onze school verlaat heeft het niet alleen schoolvakken geleerd maar kan het heel goed zelfstandig leren en werken en kijkt het terug op een actieve leerzame en leuke basisschoolperiode. Een goede start in het voortgezet onderwijs.

Onze leukste projecten
Onze parel in de school is het Kosmisch Onderwijs waarbinnen wij vorm geven aan het Onderwijs voor de Toekomst en leren van de 21e eeuwse vaardigheden. Binnen een thema kiezen kinderen zelf wat ze willen onderzoeken, hoe en met wie ze dat gaan doen enhoe ze het gaan presenteren. Eén maal per jaar hebben we een groot schoolproject, dit jaar heet ons project Vroeger…………… Leerlingen doen hun eigen onderzoek naar een persoon, stroming of belangrijke gebeurtenis uit het verleden. Alle werkstukjes worden verzameld op een mega tijdlijn die achter in de gang start bij de oertijd en uiteindelijk voor in het trappenhuis eindigt in de toekomst!

Meer informatie
Wilt u meer weten over de Korf? Download onze folder en/ of schoolgids, bekijk onze website of maak een afspraak voor een rondleiding of een gesprek met onze directeur Mirjam Dries. U bent van harte welkom.
Algemene contactgegevens
12VC De Korf
https://www.montessorischooldekorf.nl
Info@montessorischooldekorf.nl
Locatie
Korfmakersstraat 80
3026XJ Rotterdam
Deelgemeente Delfshaven
Tel: 010-4371050
www.montessorischooldekorf.nl
info@montessorischooldekorf.nl
Kenmerken
Montessori
Earlybird
Bredeschool
Voorschool
Download