zoeken
.
(Voortgezet) speciaal onderwijs (SO/VSO)

De Archipel

De Archipel is een openbare basisschool voor speciaal (cluster 4) onderwijs voor kinderen met stoornissen in de leeftijd van 4-12 jaar. In grote lijnen zijn het de kinderen met pervasieve ontwikkelingsstoornissen, autisme spectrum stoornissen en kinderen met stoornissen als adhd.

Rekening houdend met de beperkingen van de kinderen wordt gewerkt aan positieve gedragsverandering. De school heeft een duidelijk sociaal en structurerend klimaat waarbinnen het kind zich thuis kan voelen en zich op een positieve manier verder kan ontwikkelen. De naam van de school geeft aan dat ieder individu apart mag zijn, maar wel deel uitmaakt van een geheel.


Algemene contactgegevens
20RL De Archipel
Jan Ligthartstraat 10
3083 AM Rotterdam
Tel: 010 485 0 493
Fax: 010 485 0 922
https://www.archipelrotterdam.nl
info@archipelrotterdam.nl
Locatie
Jan Ligthartstraat 10
3083AM Rotterdam
Deelgemeente Feijenoord
Tel: 010-4850493
Fax: 010-4850922
Contactpersonen
Bovenschools manager:
Orselien Kammeron
Kenmerken
Cluster 4