zoeken
.
Regulier basisonderwijs (BAO)

De Kameleon

Missie

De Kameleon heeft de ambitie om uitstekend onderwijs te realiseren dat op maat, toekomst- en oplossingsgericht is, uitgaat van diversiteit en wordt gegeven vanuit de passie voor het kind.

Visie

Deze ambitie realiseert het team door uitdagend, ondersteunend en kansrijk onderwijs te bieden dat uitgaat van het talent van ieder kind en door het kind als mede-eigenaar van zijn leerproces te beschouwen.

Motto en kernwaarden

             Samen verder komen
In het motto staan de beginletters van de kernwaarden van de school, namelijk vertrouwen, verantwoordelijkheid en verbondenheid.
De kernwaarden vormen het uitgangspunt van het onderwijs op De Kameleon.
Vertrouwen is de basiswaarde. Het staat voor het vertrouwen van het team in het streven van kinderen naar ontwikkeling.
De kinderen worden uitgedaagd om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerproces en om kritisch democratische burgers te zijn waarbij het kind autonomie en kritisch denken combineert met sociale betrokkenheid:
‘Zorg goed voor jezelf, voor de ander en voor je omgeving.’
Hier liggen de kernwaarden verantwoordelijkheid en verbondenheid aan ten grondslag.
 
Het onderwijs op De Kameleon kenmerkt zich door diepte, variatie en rijke ervaringsmogelijkheden in verbinding met situaties in en buiten de school.
Het team handelt vanuit de kernwaarden vertrouwen, verantwoordelijkheid en verbondenheid en draagt bij aan de vorming van de persoonlijkheid van het kind. Het kind krijgt de ruimte en verantwoordelijkheid om zich te vormen. Het team biedt het kind hierbij veiligheid en ondersteuning passend bij zijn behoeften en talenten.

Kenmerken van onze school

 • Vijf-gelijke-dagen-model: 8.10 -14.20 uur
 • Sportieve basisschool: naast gymlessen en pauzesport
 • Onderwijs op maat: Maatwerk en leertijduitbreiding
 • Zeer goed pedagogisch klimaat
 • In verbinding met de omgeving
 • Leerlingenzorg: als excellent beoordeeld door de Inspectie
 • Schakelgroepen: eerste opvang nieuwkomers
 • Voorschoolgroepen: 2 tot 4 jarigen
 • Specialisme in taalonderwijs
 • Bevlogen en enthousiast team
 • https://www.facebook.com/osbsdekameleon

 
Algemene contactgegevens
18GY De Kameleon
Fazantstraat 105-107
3083 ZG Rotterdam
Tel: 010-4817135 en 010-4808568
http://osbsdekameleon.nl/
directie@osbsdekameleon.nl
Locaties
De Kameleon
Fazantstraat 105-107
3083ZG Rotterdam
Deelgemeente Charlois
Tel: 010-4817135
De Kameleon
Carnissedreef 2-4
3084NN Rotterdam
Deelgemeente Charlois
Tel: 010-4808568
Contactpersonen
Bovenschools manager:
Annemiek Dijkhuizen
Kenmerken
Bredeschool
Schakelklassen
Voorschool