zoeken
.
Regulier basisonderwijs (BAO)

Jan Antonie Bijloo

De school
De Jan Antonie Bijloo is een openbare school in het oude gedeelte van Prinsenland en gehuisvest in een uniek gelijkvloers gebouw, waarin maar liefst drie grote patio's zijn opgenomen. De school heeft tevens een peuterspeelzaal in het gebouw en een groot schoolplein. 
De school heeft een "ontbijtclub" vanaf 07.30 uur, een continu rooster en is aangesloten bij de naschoolse opvang.
Onze 235 leerlingen zijn verdeeld over 10 groepen. Daar waar mogelijk hanteren we vanaf groep 3 enkele jaargroepen. Combinatiegroepen kunnen om organisatorische redenen soms voorkomen.
Wij zijn "Lekker Fit!"school, Minerva- en EarlyBird school. 

Het onderwijs
Wij werken met goede moderne lesmethoden. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen eigenaar worden van hun eigen leerproces. Alle leerlingen vanaf groep 1 hebben dan ook een eigen portfolio en in alle klassen zijn datamuren met daarop o.a. de doelenborden aanwezig. De inzet van tablets vanaf groep 4 helpt bij het werken op eigen niveau.
 
De school is de eerste Minerva school van Rotterdam. Dat houdt in dat de Bijloo gespecialiseerd is in de begeleiding van meer- en hoogbegaafde kinderen. 
 
Tevens hebben we een plusklas (de leertuin), waarin kinderen hun talenten verder kunnen ontwikkelen.
 
Als Lekker Fit! school hebben wij vier dagen per week een vakdocent bewegingsonderwijs op school en besteden we aandacht aan een gezonde levensstijl. 
 
 
Waarden
Voor elk kind moet het onderwijs een uitdaging zijn, maar wel zo dat ze succes kunnen behalen en op deze manier hun zelfvertrouwen versterken. De uitdagingen liggen bij ons zowel op cognitief, creatief, sociaal emotioneel als op sportief gebied. Uitgangspunten zijn: bevorderen van zelfstandigheid en verantwoordelijkheidsgevoel en het leren maken van keuzes. Eigenaarschap vinden wij erg belangrijk en daarom werken al onze leerlingen al een aantal jaar met een eigen portfolio.
 
Een sportieve en plezierige omgeving waar we de kinderen zelfvertouwen geven en gezamenlijk topprestaties leveren!
 
Doelstellingen
De openbare basisschool Jan Antonie Bijloo heeft als doel uw kind in de ongeveer acht jaar dat ze bij ons zijn goed voor te bereiden op het vervolgonderwijs. U mag, nee sterker, u moet van ons eisen, dat we het maximale eruit zullen halen. Dat houdt in, dat we voor onze kinderen maatwerk moeten leveren en daar staan we dan ook garant voor. Zo bieden we uiteraard uitgebreide zorg in de groepen en is er speciale aandacht voor kinderen, die extra hulp kunnen gebruiken. 

Ons leukste project
Het EarlyBird project zorgt ervoor dat we van groep 1 t/m 8 wekelijks aandacht aan Engels besteden. Hierdoor hebben onze leerlingen al heel wat Engels geleerd als zij de overstap naar het voortgezet onderwijs maken.

Meer informatie
Wilt u meer weten over onze school? Download de schoolgids, check onze website www.jabijloo.nl of neem contact op met onze directeur Iris Ouwerkerk (010-4200811)
 


Algemene contactgegevens
17EO Jan Antonie Bijloo
Tattistraat 13 (tijdelijk adres)
3066 CE Rotterdam
Tel: 0104200811
https://www.jabijloo.nl
info@jabijloo.nl
Locatie
Tattistraat 13 (tijdelijk adres)
3066 CE Rotterdam
Deelgemeente Alexander
Tel: 010-4200811
www.jabijloo.nl
info@jabijloo.nl
Contactpersonen
Bovenschools manager:
Door Faber (a.i.)
Kenmerken
Earlybird
Minerva
Download