zoeken
.
Regulier basisonderwijs (BAO)

Jacob Maris


Een school is een samenleving in het klein. Wij zijn van mening dat een samenleving zonder normen en waarden geen goede samenleving kan zijn. Het welbevinden van ieder mens is voor onze leerlingen, het team en onze ouders erg belangrijk. 
Wij zien het als onze opdracht om vanuit de kernwaarden ons onderwijs vorm en inhoud te geven. Alle activiteiten zijn erop gericht om goed onderwijs te realiseren. Tenslotte draagt goed onderwijs bij aan de identiteitsontwikkeling van onze leerlingen.
 
De kernwaarden van de Jacob Maris zijn:
  • Verbindend
  • Plezier
  • Verantwoordelijkheid
 
Missie:
Wij halen veel meer uit onze kinderen door ze centraal te stellen.
 
Visie:
Betere én brede prestaties gaan bij ons hand in hand met plezier.
 
Motto:
“Zie jezelf en zie elkaar”.
 
De Jacob Maris is een Openbare Montessorischool in Hillegersberg, die kinderen vormt tot zelfstandige en verantwoordelijke persoonlijkheden. In het huidige onderwijs ligt de nadruk op prestatie indicatoren, terwijl wij geloven dat het mogelijk is dat kinderen beter én breder presteren, als ze ook nog eens met veel plezier naar school gaan. Hoe we dat doen? Door de kinderen zelf centraal te stellen. Dat zie je terug in de individuele begeleiding bij het onderwijs, maar vooral ook op sociaal gebied. En natuurlijk doordat we veel aandacht besteden aan het creatief bezig zijn, zoals in ons wekelijkse Kinderatelier.
 
Het pedagogische klimaat van de school
De ontwikkeling van de kinderen moet leiden tot een evenwicht tussen hoofd, hart en handen. Wij als volwassenen hebben een belangrijke taak als cultuurdragers, want we kunnen kinderen vóórdoen wat "wederzijds respect", "moed" of "plichtsbetrachting" en "verantwoordelijkheidsgevoel" betekenen. Wij willen als school graag een afspiegeling zijn van een samenleving waarin samenwerking, solidariteit en gelijkwaardigheid geen holle kreten zijn, maar een werkelijkheid die in samenwerking met alle betrokkenen vorm krijgt. Zo blijft “Zie jezelf en zie elkaar” geen theorie. Zie jezelf en zie elkaar wordt praktijk.
 
Cooldown
Om dit te kunnen blijven garanderen heeft de Jacob Maris gekozen voor een structurele aanpak; een rode draad door de hele school: Cooldown.
De methode Cooldown helpt ons deze doelen te realiseren.
  • Cooldown bevordert de sociaal-emotionele ontwikkeling en het pro-sociale gedrag bij kinderen en volwassenen
  • Cooldown leert kinderen positiever en realistisch te denken en te handelen. Cooldown leert leerkrachten kinderen hierin te stimuleren en naar hun eigen houding te kijken.
  • Cooldown benadrukt het zelfoplossend vermogen en de eigen verantwoordelijkheid van kinderen.
  • De Cooldownlessen worden zowel in de onder-, midden-, tussen- en bovenbouw gegeven.
  • Met drama, toneelstukjes, pantomime, schrijven, puzzelen en tekenen worden de Cooldown-principes geoefend.
    “Zie jezelf en zie elkaar vergroot je je eigen wereld”
Minervaschool
Behalve aanpassen naar onder, bieden we ook juist de leerlingen die meer kunnen op de Jacob Maris goed onderwijs. 
Wij hebben bij deze leerlingen ingezet op de taxonomie van Bloom. Leerlingen die meer- en hoogbegaafd zijn hebben behoefte aan opdrachten die benaderd worden vanuit de hogere orde denkvragen.
In de bovenbouw wordt ingezet op het leren leren. De leerlingen werken aan een project waarbij ze gewerkt hebben met verschillende leerstrategieën.                                                                                      
In de tussenbouw is er een koppeling gemaakt tussen de taxonomie van Bloom en Meervoudige Intelligentie van Gardner. Met alle leerlingen in de bovenbouw en tussenbouw vindt een leergesprek plaats.                                                                    
In de middenbouw is gewerkt met denksleutels. Door ander soortige vragen te stellen, dagen wij leerlingen uit om het creatieve denken verder te ontwikkelen. 
Hoe het Minerva onderwijs verder wordt vorm gegeven, kunt u nalezen in ons zorgplan te vinden op onze website. 
 
Early Bird
De school is aangesloten bij Early Bird. Dit is een programma voor natuurlijk Engels op basisscholen: Meer, vroeger en beter Engels.
 
 


Algemene contactgegevens
17NJ Jacob Maris
Jacob Marisplein 9
3055 BK Rotterdam
Tel: 010-4182821
https://www.jacob-maris.nl
directie@jacob-maris.nl
Locatie
Jacob Marisplein 9
3055 BK Rotterdam
Deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek
Tel: 010-4182821
www.jacob-maris.nl
directie@jacob-maris.nl
Contactpersonen
Bovenschools manager:
Door Faber (a.i.)
Kenmerken
Montessori
Earlybird
Minerva
Download