zoeken
.
Regulier basisonderwijs (BAO)

Fridtjof Nansen

De Fridtjof Nansenschool is prachtig gelegen in het noorden van de wijk, vlak bij kinderboerderij ‘De blijde Wei’. Het is een openbare Jenaplanschool met ongeveer 220 kinderen. In het Jenaplanonderwijs staat aandacht voor het individuele kind centraal. Ieder kind moet zich kunnen ontwikkelen op basis van zijn of haar eigen kwaliteiten. De school stimuleert zelfstandigheid, kritisch bewustzijn en een besef van sociale rechtvaardigheid. De school helpt in de ontwikkeling van creativiteit en sportiviteit en brengt de kinderen in contact met cultuur en natuur.

Naast de basisactiviteiten (rekenen/wiskunde, taal, lezen en wereldoriëntatie) is er veel aandacht voor de creatieve en sociaal-emotionele ontwikkeling. Verder krijgen de kinderen wekelijks gymnastiek van een vakleerkracht. Voor de kleuters betekent dit, dat zij spelenderwijs leren. Zij doen dit in de verschillende speelhoeken en op het schoolplein.

Voor alle kinderen is de techniekkast interessant. Iedereen kan met behulp van de opdrachten uit deze kast kennis maken met spannende dingen zoals moertjes en boutjes, of hoe maak je haargel of tandpasta.

Er is ook veel aandacht voor sport en dans. De Fridtjof Nansen heeft al veel prijzen gewonnen, bijvoorbeeld met schaken, streetdance, schoolvoetbal en hardlopen. De school omschrijft zichzelf dan ook als een van de meest sportieve scholen in Rotterdam.

De inzet van veel enthousiaste ouders maakt het mogelijk dat de Fridtjof Nansen speciale dingen doet. Zo zijn er typecursussen, taalles van moeders voor moeders die nog Nederlands moeten leren, voorleesouders en ouders die helpen de bijzondere schooltuin te verzorgen en mooi te houden. Op die tuin is de school erg trots. Hij is gemaakt naar een idee van de leerlingen, samen met leerkrachten en ouders. Elke groep heeft een eigen stukje in deze tuin.

Op het gebied van natuur en milieu werkt de school samen met scholen in het buitenland. Daarvoor leren de kinderen al in groep 5 de Engelse taal, zodat zij met buitenlandse kinderen kunnen emailen.

De BuitenSchoolse Opvang wordt verzorgd door de stichting BijDeHand.

Early Bird
De school is aangesloten bij Early Bird. Dit is een programma voor natuurlijk Engels op basisscholen: Meer, vroeger en beter Engels.


Algemene contactgegevens
17NU Fridtjof Nansen
Tel: 010-4209048
https://www.fridtjofnansenschool.nl
administratie@fridtjofnansenschool.nl
Locatie
Nansenplaats 4-6
3069CV Rotterdam
Deelgemeente Alexander
Contactpersonen
Bovenschools manager:
Door Faber (a.i.)
Kenmerken
Jenaplan
Earlybird
Bredeschool
Download