zoeken
.
Regulier basisonderwijs (BAO)

De Esch

Goede prestaties op ieders niveau in een ontspannen sfeer
Op "De Esch" wordt het leerstofjaarklassensysteem met aspecten uit de traditionele vernieuwingsscholen toegepast. Op de school, die langzaam is gegroeid, is een hecht team ontstaan dat zijn eigen verantwoordelijkheden kent en draagt. Het pedagogisch klimaat is hierdoor optimaal.

De onderwijskundige vernieuwingen vinden in het team een breed draagvlak, zoals de verworvenheden, kring, viering, observatielijst onderbouw, wiskundig realistisch rekenen, leerlingbespreking als teamoverleg, zelfstandig werken, aanpak van gedragsproblemen door middel van positieve benadering, computeronderwijs, zorgverbreding (uitvallers rekenen/taal, gedrag, faalangst en opvallers: hoogbegaafdheid).

Door de ingevoerde groepsbesprekingen is het onderwijs zo veel mogelijk op maat.

Uit het Exitonderzoek van de afgelopen jaren blijkt dat zowel de ouders als de kinderen zeer tevreden onze school verlaten om naar het voortgezet onderwijs te gaan. De gemiddelde uitstroom is HAVO, dit wil niet zeggen dat hier het merendeel van onze schoolbevolking naar toe gaat. Door de diversiteit van onze schoolbevolking lopen de niveauverschillen sterk uiteen van: Gymnasium tot VBO. Dat de kinderen tevreden zijn, komt door vergaande differentiatie binnen het leerstof- jaarklassensysteem (planmatig effectief onderwijs).

Early Bird
De school is aangesloten bij Early Bird. Dit is een programma voor natuurlijk Engels op basisscholen: Meer, vroeger en beter Engels.


Algemene contactgegevens
20HQ De Esch
https://www.obsdeesch.nl
Locatie
Lage Filterweg 4
3063SJ Rotterdam
Deelgemeente Kralingen-Crooswijk
Tel: 010-4526822
www.obsdeesch.nl
bsdeesch@obsdeesch.nl
Contactpersonen
Bovenschools manager:
Door Faber (a.i.)
Kenmerken
Earlybird
Bredeschool
Voorschool
Download