zoeken
.
Regulier basisonderwijs (BAO)

Eduard van Beinum


De school

De Eduard van Beinum is een kleine openbare basisschool waar leerlingen, ouders en leerkrachten elkaar persoonlijk kennen. Een veilige uitdagende school, waar gekeken wordt naar de unieke eigen talenten van ieder kind.

Het onderwijs
Kinderen die met plezier leren zijn gemotiveerder en leren intensiever. Daarom zorgen wij voor aantrekkelijk lesmateriaal en gestructureerde leerstappen. Kennis alleen maakt niet gelukkig. Daarom stimuleren we onze leerlingen ook om hun creatieve, sportieve en sociaal-emotionele talenten optimaal te ontwikkelen.

Bijzonder is dat onze leerlingen vanaf groep 1 Engelse les krijgen (Early Bird) en we de (hoog)begaafde leerlingen uitdagende projecten (Minerva) aanbieden. Wij doen er alles aan om uw kind een fijne en leerzame schooltijd te bezorgen.

Waarden
Kinderen ontwikkelen zich allemaal op hun eigen manier. Elk kind heeft eigen mogelijkheden, talenten, vaardigheden en het tempo wat daar bij past. Wij vinden het belangrijk dat elk kind daarin gezien, herkend en erkend wordt.

Vanuit die gedachte kijken wij naar kinderen en zien wij een schat aan mogelijkheden. Onze bijdrage moet een meerwaarde zijn voor elk kind, zodat hij of zij zich optimaal kan ontwikkelen. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat het kind een aandeel krijgt  in de eigen ontwikkeling.

Eigenaarschap vergroot de betrokkenheid en daarmee de motivatie te blijven ontwikkelen.
Persoonlijke ontwikkeling en ontwikkeling van vaardigheden en talenten bieden een stevige basis voor de toekomst.
Met onze bijdrage willen wij kinderen optimaal tot hun recht laten komen, zodat zij ervaren dat zij gelukkig mogen zijn met zichzelf, leren omgaan met anderen en iets kunnen bijdragen in hun toekomstige rol aan de maatschappij en de wereld om hen heen.


De kernwaarden, die wij belangrijk vinden in ons onderwijs zijn daarbij:
Persoonlijke ontwikkeling
Ontwikkeling
Plezier
Eigenaarschap
 
Doelstellingen
Leren met plezier is een belangrijke basis om gemotiveerd te blijven en te ontwikkelen. Leren is dan inspirerend en vraagt om meer. Wij zien het als onze opdracht dat wij het kind  helpen te blijven ontwikkelen in brede zin.
Wij zetten er op in dat kinderen zich kunnen ontwikkelen vanuit mogelijkheden in wie ze zijn, wat ze kunnen, waar hun talenten liggen en wat ze aan bereik hebben vanuit hun begrip en vaardigheden.
Wij leveren een aandeel in hun leren van kennis en vaardigheden voor de toekomst, waarmee zij de wereld in kunnen. 
Vanuit onze missie en visie geven wij ons onderwijs vorm op onze school en leggen wij ons vast op een aantal beloftes:

Onze beloftes aan het kind:
1. Je wordt gezien zoals je echt bent.  
2. Wij gaan respectvol met je om en benaderen je vanuit een positieve insteek.  
3. Je bent betrokken bij je eigen ontwikkeling.
4. Wij dagen je persoonlijk uit om de beste versie van jezelf worden.
5. We zien jouw mogelijkheden en behoeftes en sluiten ons onderwijs daar op aan. 
6. We zorgen dat je je breed kunt ontwikkelen binnen een veilige, uitdagende leeromgeving. 
7. We zorgen dat je plezier hebt in leren en het fijn vindt op school.
8. Wij helpen jou je talenten te ontwikkelen.

Ons leukste project

Openbaar onderwijs
Warme, kleine school
Engelse les (Early Bird)
Minerva - onderwijs
Schaakles
Inpandige B.S.O. Mundo

Meer informatie 

 


Algemene contactgegevens
17MV Eduard van Beinum
Bizetlaan 2
3055 SB Rotterdam
Tel: 010-4226026
Fax: -
https://www.eduardvanbeinum.nl
eduard.van.beinum@stichtingboor.nl
Locatie
Bizetlaan 2
3055SB Rotterdam
Deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek
Tel: 010-4226026
Fax: 010-4612301
www.eduardvanbeinum.nl
t.prins@eduardvanbeinum.nl
Contactpersonen
Bovenschools manager:
Door Faber (a.i.)
Kenmerken
Earlybird
Minerva
Bredeschool
Download