zoeken
.
Regulier basisonderwijs (BAO)

OBS Kasteel Spangen

Kasteel Spangen is de openbare school in de deelgemeente Delfshaven in de wijk Spangen. Locatie Kasteel Spangen aan de Nicolaas Beetsstraat is de hoofdvestiging, locatie de Starrenburg aan de Bilderdijkstraat is de nevenvestiging. Beide locaties hebben een peuterspeelzaal in het gebouw. De peuterspeelzalen vallen onder het bestuur van de overkoepelende organisatie voor peuter- speelzalen in Delfshaven: DISCK.

Ons onderwijs is zoveel mogelijk afgestemd op de individuele mogelijkheden van de verschillende leerlingen. Het leerlingvolgsysteem (LVS) houdt nauwgezet bij hoe elke leerling zich ontwikkelt. Door persoonlijke aandacht en begeleiding krijgt elke leerling de zorg en ondersteuning die hij/zij nodig heeft.
Wat vinden wij belangrijk?
  • rust, orde en regelmaat
  • een prettige school- en klassensfeer
  • een rijke leeromgeving
  • een centrale plaats voor taal, schrijven, rekenen met bovenaan: lezen
  • moderne, goede methoden en leermiddelen
  • extra hulp voor kinderen die dat nodig hebben
  • goede sociaal emotionele vaardigheden
  • zinnige activiteiten na schooltijd
  • elke dag beweging
  • goede samenwerking tussen school en ouders
Een veilige school is de basis voor ons allen. Vanuit een gevoel van veiligheid kan iedereen met plezier naar school gaan en leren.

Een prettige, ordelijke schoolomgeving zowel in als rondom de school is ons streven. Op beide locaties zijn op verschillende plaatsen camera’s, het toezicht op de schoolomgeving is daarmee steeds gewaarborgd.


Algemene contactgegevens
13BC OBS Kasteel Spangen
Nicolaas Beetsstraat 4
3027 AR Rotterdam
Tel: 010-415 27 70
Fax: 010-415 19 85
https://www.obskasteelspangen.nl/
directie@obskasteelspangen.nl
Locatie
Nicolaas Beetsstraat 4
3027AR Rotterdam
Deelgemeente Delfshaven
Tel: 010-4152770
Fax: 010-4151985
Kenmerken
Earlybird
Bredeschool
Schakelklassen
Voorschool