zoeken
.
Regulier basisonderwijs (BAO)

De Akkers

De Akkers is gesitueerd in Vreewijk, in het gebied tussen de Dordtsestraatweg, Strevelsweg en Groene Hilledijk.

De school is gehuisvest in een voormalige kleuterschool, die geheel gerenoveerd is en waar een groot gedeelte aangebouwd is. Zo is een mooie (kindvriendelijke) basisschool met grote lokalen ontstaan. De tuin/speelplaats voor de kleuters wordt voor een deel door het gebouw omsloten en afgeschermd met een hek. De hogere groepen spelen onder toezicht op een ander afgeschermd pleintje.

De Akkers is een school waar u gemakkelijk binnenloopt. Veel ouders komen met hun kinderen mee naar binnen (inloopkwartier). We vinden goede contacten met ouders van belang.

Doelstellingen van ons onderwijs
We willen onze kinderen zodanig begeleiden, dat ze op het maximaal haalbare niveau naar het voortgezet onderwijs uitstromen (aandacht voor basisvaardigheden). Overige vaardigheden (sociaal gedrag, werkhouding e.d.) zijn te herkennen in de dagelijkse praktijk van de school. We trachten kinderen zelfstandigheid bij te brengen door ze in de groepen dagelijks voor een bepaalde periode zelfstandig te laten werken. Voorts leren we ze zich aan regels en afspraken te houden.

Organisatie
De kinderen in de groepen 1/2 worden heterogeen ingedeeld, d.w.z. dat de jongste en oudste kleuters bij elkaar in de groep zitten.
Veel activiteiten vinden in `hoeken` plaats (huishoek, bouwhoek, e.d.). Er zijn ook wisselende hoeken.
In de groepen 3 t/m 8 zijn de kinderen naar leeftijd gegroepeerd.
We maken gebruik van moderne lesmaterialen.
In alle groepen wordt de computer als hulpmiddel ingezet
Alle groepen zijn voorzien van digitale borden.
In groep 7 en 8 krijgen de kinderen huiswerkbegeleiding (huiswerkplanner).

Zorg voor leerlingen
Er is hiervoor een zorgstructuur opgezet. De interne begeleider coördineert deze zorg.
Extra zorg voor het jonge kind:
 • Streven naar kleine groepen in de onderbouw.
 • Ontwikkeling van jonge kinderen bijhouden a.h.v. kinderdagboek.
 • Volgen van ontwikkeling van kinderen d.m.v. toetsen (volgens methoden en Cito).
 • Groepsbesprekingen. De groepsleerkracht bespreekt de kinderen met de interne begeleider. Voor kinderen die extra zorg nodig hebben, wordt een planning gemaakt. Ouders worden hiervan op de hoogte gesteld.
Contacten met ouders
Op school functioneert een medezeggenschaps- en ouderraad.
Ouders werken mee aan onderwijsondersteunende activiteiten en activiteiten die betrekking hebben op festiviteiten.
Eenmaal per 2 weken verschijnt een info voor de ouders.
In de periode dat de kinderen een rapport ontvangen, houden we een contactavond.
 • Informatieavond voor groep 8 over het voortgezet onderwijs
 • Buitenschoolse activiteiten
 • Bezoeken aan theater, museum en kinderboerderij
 • Vanaf groep 3 meerdaagse schoolreizen
 • Werkweek voor de kinderen van groep 7 of 8
 • Houden van een sport/speldag
 • Meedoen aan sporttoernooien
 • Kinderen kunnen onder toezicht overblijven
Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande meer willen weten, dan bent u na een telefonische afspraak van harte welkom op school.


Algemene contactgegevens
18TM De Akkers
Jagerslaan 15
3075 AA Rotterdam
Tel: 010 2907827
https://www.de-akkers.nl
l.reichardt@de-akkers.nl
Locatie
Jagerslaan 15
3075AA Rotterdam
Deelgemeente Feijenoord
Tel: 010-2907827
Fax: 010-2907828
Contactpersonen
Bovenschools manager:
Hans Lesterhuis
Kenmerken
Bredeschool
Voorschool
Download