zoeken
.
Regulier basisonderwijs (BAO)

De Clipper

Help mij het zelf te doen
Dit is de centrale gedachte van de montessori-werkwijze die basisschool De Clipper hanteert. Ons uitgangspunt is dat een kind zichzelf ontwikkelt door middel van eigen activiteit. Zelf doen, zelf ontdekken leidt tot ontwikkeling van zelfstandigheid en het leren dragen van verantwoordelijkheid.

De kinderen werken met speciaal montessori-materiaal, waarmee zij individueel of samen met anderen werken. In de groepen zitten kinderen van verschillende leeftijden. Hierdoor leren de jongsten van de ouderen en geven de oudsten hulp aan de jongeren, net zoals in een gezin gebeurt. Alle kinderen worden in hun waarde gelaten. Verschillen in aanleg en tempo worden gerespecteerd.
  • Intensief computergebruik tijdens de les
  • Groep 7/8 elk jaar op werkweek
  • Ieder jaar een sportdag
  • Regelmatig bezoek aan Diergaarde Blijdorp, musea en kinderboerderij
  • Vakleerkracht bewegingsonderwijs,muziek en handvaardigheid. 
  • Groep 5 / 6 zwemles
  • Samenwerking met maatschappelijk werk
  • Alle groepen 1 keer per jaar op schoolreis
De leerkrachten op De Clipper hebben naast hun onderwijzersopleiding ook een speciale montessori-opleiding gevolgd. Hierin hebben zij geleerd ieder kind in zijn eigen ontwikkeling te stimuleren en te begeleiden.

Betrokkenheid van ouders is voor ons van groot belang. Woensdag is onze vaste ouderdag waar u met elkaar en de leerkrachten kunt praten over school, onderwijs en opvoeding.

Kom gerust eens langs, u en uw kind zijn van harte welkom!

Early Bird
De school is aangesloten bij Early Bird. Dit is een programma voor natuurlijk Engels op basisscholen: Meer, vroeger en beter Engels.


Algemene contactgegevens
19BE De Clipper
https://www.declipper.nl
directie@declipper.nl
Locatie
Laan op Zuid 1362
3071 AC Rotterdam
Deelgemeente Feijenoord
Tel: 010-4850642
Fax: 010-4851889
Contactpersonen
Bovenschools manager:
Hans Lesterhuis
Kenmerken
Montessori
Earlybird
Bredeschool
Download