zoeken
.
(Voortgezet) speciaal onderwijs (SO/VSO)

Dr. A. van Voorthuysenschool, VSO Herenwaard

De school 
Wij zijn een openbare school die toegankelijk is voor alle leerlingen met een cluster 3 indicatie. Kenmerkend voor het openbaar onderwijs is het respectvol en betrokken openstaan voor verschillende levensbeschouwingen van mensen. Wij willen dat onze leerlingen een zo volwaardig mogelijke plek, passend bij hun mogelijkheden, in de samenleving verwerven. Wij willen bereiken dat onze leerlingen zo zelfstandig mogelijk door het leven kunnen gaan en zoveel mogelijk kunnen deelnemen aan de maatschappij. Daarom werken we voortdurend aan de zelfredzaamheid van de leerlingen. Wij leggen het accent op alle vaardigheden die nodig zijn bij het zo zelfstandig mogelijk functioneren in de maatschappij, gericht op wonen, werken of een zinvolle dagbesteding.

Het onderwijs 
Ons motto is ‘Ik kan het echt!’ 

Dit motto houdt in dat wij onze leerlingen, waar het mogelijk is, zelf dingen laten doen en laten ontdekken en dat we pas hulp geven als het echt nodig is. Wij willen leerlingen laten ervaren dat ze, passend bij hun mogelijkheden, dingen echt zelf kunnen om van daaruit zelfvertrouwen op te bouwen.

Waarden 
Belangrijke uitgangspunten voor ons werk zijn:

Vrijheid
Dit houdt voor ons in dat je jezelf kunt zijn zonder anderen en jezelf te schaden, jezelf kunt ontwikkelen, ruimte geeft en neemt en je mening mag uiten, waarbij je openstaat voor de mening van anderen.

Respect
Dit houdt voor ons in dat je elkaar niet moedwillig kwetst en de ander in zijn waarde laat. Je respecteert en accepteert elkaars mening.

Wij verwachten van ouders dat ook zij deze uitgangspunten respecteren.
Wij hebben de ouders nodig om ons doel en tegelijkertijd hun doel te realiseren. Ouders zijn onze partners en daarom willen we veel investeren in een goede afstemming met hen.

Doelstellingen 
Doel van ons onderwijs is de leerlingen voor te bereiden op een zo zelfstandig mogelijke toekomst op het gebied van wonen en werken. Het accent in de onderbouw ligt nog op cognitieve vakken zoals taal en rekenen; hoe langer de leerling op school zit, hoe meer verschuift de aandacht  naar meer praktijkgericht onderwijs. Zo werken alle leerlingen in de middenbouw gedurende twee dagdelen praktijkgericht. Hierbij krijgen de leerlingen onderwijs in tuinieren, bakken, koken, schoonmaken, zedemo en creatieve werkzaamheden. Lezen, schrijven, rekenen en andere leervakken maken nog steeds deel uit van ons onderwijsaanbod. Het gaat hierbij dan vooral om de praktische toepassing van deze vaardigheden.
In de praktijkgroepen hebben we de richtingen groen, wasserij en horeca. Zo assisteren de leerlingen van de horeca bij het verzorgen van diverse cateringen.

Meer informatie 
Wil je meer weten over onze school? Download de schoolgids, check onze website en/of neem contact op met mt@herenwaard.nl


Algemene contactgegevens
20RI01 Dr. A. van Voorthuysenschool, VSO Herenwaard
Herenwaard 35
3078 AK Rotterdam
Tel: 010-4836535
www.herenwaard.nl
admin@herenwaard.nl
Contactpersonen
Bovenschools manager:
Orselien Kammeron
Kenmerken
Cluster 3