zoeken
.
Regulier basisonderwijs (BAO)

o.b.s. Charlois

Missie

Positieve sfeer en kwaliteit!

Uw kind, onze gezamenlijke zorg.

 

Visie
Onderwijs op OBS Charlois wordt gegeven in een positieve sfeer, waarbij de leerlingen zijn ingedeeld middels het leerstofjaarklassensysteem. De  speerpunten van onze school zijn gericht op  de domeinen taal, lezen en rekenen. Binnen alle  domeinen hanteren de leerkrachtenhet directe instructiemodel.
De groepen 1 en 2 werken volgens de principes van Kaleidoscoop en waar mogelijk worden in de groepen 3 t/m 8 de uitgangspunten van Kaleidoscoop meegenomen.
Iedereen op OBS Charlois kent en benut zijn kwaliteiten, voelt zich veilig en betrokken en neemt zijn verantwoordelijkheid! 
Wij hebben op school ons onderwijs zo georganiseerd dat wij met 14 groepen werken. Omdat dit een grote organisatie is hebben wij gekozen voor een stafmodel. In de staf worden alle zaken besproken die de school aangaan.
De staf bestaat uit de volgende personen: de directeur, de adjunct-directeur, de bouwcoördinatoren  en een intern begeleider. Elke bouwcoördinator vertegenwoordigt zijn/haar bouw in de staf. Deze leden van de staf hebben binnen de staf stemrecht. De interne begeleiding heeft een adviserende rol.

De school is verdeeld in drie bouwen:
De onderbouw bestaat uit de groepen 1/2.
De middenbouw bestaat uit de groepen 3 tot en met 5.
De bovenbouw bestaat uit de groepen 6 tot en met 8.


Algemene contactgegevens
18OR o.b.s. Charlois
Clemensstraat 117
3082CE Rotterdam
Tel: 010-4297320
https://www.obscharlois.nl
directie@obscharlois.nl
Locatie
Clemensstraat 117
3082CE Rotterdam
Deelgemeente Charlois
Tel: 010-4297320
www.obscharlois.nl
dIrectie@obscharlois.nl
Contactpersonen
Bovenschools manager:
Annemiek Dijkhuizen
Kenmerken
Voorschool