zoeken
.
Regulier basisonderwijs (BAO)

De Boog

Onderwijs dat je raakt!
De Boog is een openbare basisschool met twee locaties: Schiemond en Bospolder. De Boog wil dat kinderen met groot plezier naar school gaan. Daarom wordt er gewerkt aan de hand van adaptief onderwijs. Adaptief onderwijs benut talenten en bevordert de zelfstandigheid en motivatie. In Schiemond krijgt adaptief onderwijs vorm door het aanbieden van klassikaal onderwijs met een accent op zelfstandig werken. In Bospolder krijgt adaptief onderwijs vorm door het aanbieden van aspecten van het natuurlijk leren.

De Boog werkt actief aan vernieuwingen. Het is een brede school, waar kinderen van 2-12 jaar terecht kunnen voor diverse soorten opvang en activiteiten. De school werkt met een volledig dagarrangement, waardoor alle kinderen viermaal per week tussen de middag op school blijven. Op twee dagen krijgen ze activiteiten door een vakkracht aangeboden, waarbij ze hun talenten op allerlei gebied kunnen ontwikkelen.

Het team van De Boog hecht veel waarde aan respectvol samenwerken met ouders, kinderen en externe partners. Ouders kunnen meedenken in de ouderkamer en via de medezeggenschapsraad, maar kunnen ook gebruik maken van specifieke ouderactiviteiten zoals spelinloop en opvoedingsondersteuning. Externe partners zijn betrokken bij de brede school en andere activiteiten. Een eenduidige pedagogische visie is daarbij van belang.

De Boog is een gezonde School. Met behulp van het project ‘Lekker Fit’ leren wij onze kinderen bewust te leven en gezond te eten.

Dat betekent in de praktijk:
  • Dat er op De Boog een veilig en rustig schoolklimaat is.
  • Er gewerkt wordt vanuit adaptief onderwijs met de moderne leermiddelen.
  • Ouders actief betrokken worden bij het onderwijs.
  • Wij een echte "Brede School" zijn, met volledig dagarrangement.
  • Wij werken met laptops en smartboarden in de groepen.
  • Wij nauw samenwerken met alle instanties in de wijk.
  • Er een contactpersoon in de school aanwezig is.
  • Er drie keer per jaar een portfolio- of rapportenavond is.
  • In de groepen 5 en 6 krijgen de kinderen zwemles.
  • De Boog een schoolsportvereniging heeft.
Dit is heel in het kort een beschrijving van onze school. Als u meer wilt weten, maak dan eens een afspraak! U bent altijd van harte welkom!
 


Algemene contactgegevens
12DY De Boog
https://www.obsdeboog.nl
info@obsdeboog.nl
Locatie
Kedoestraat 102
3029CK Rotterdam
Deelgemeente Delfshaven
Tel: 010-4780808
Kenmerken
Bredeschool
Schakelklassen
Voorschool
Download