zoeken
.
Regulier basisonderwijs (BAO)

Bloemhof

De Bloemhof is een openbare school en ligt in de wijk Bloemhof. Dat betekent dat we respect en aandacht hebben voor ieders overtuiging. Onze school wordt bezocht door kinderen met verschillende nationaliteiten, hierdoor krijgen de kinderen de kans om kennis te maken met verschillende culturen.

In onze school is zelfstandig werken heel belangrijk. De school besteedt veel aandacht aan het leren leren. Al op jonge leeftijd leren de kinderen om op hun eigen manier hun kennis te verwerven.

De school werkt daarom volgens het Wanitaconcept. In de school maken we een uitdagende leeromgeving waarin we kinderen prikkelen om zelf de wereld te verkennen. Kinderen werken aan thema’s die uitgewerkt worden in werkstukken. Dit werk wordt gepresenteerd met de hulp van verschillende kunstenaars. De kunstenaars zorgen tevens voor een belangrijk deel van het leerproces. Door deze werkwijze gebruiken de kinderen vaak de computer voor presentaties en speurwerk.

In ons onderwijs wordt ook veel nadruk gelegd op de basisvaardigheden. We werken met actuele methodes voor de Nederlandse taal, voor lezen en voor rekenen. We streven ernaar dat de kinderen bij ons een goede basis krijgen voor het vervolgonderwijs.

De Bloemhof is een brede school, we werken volgens het dagarrangement. We werken minimaal zes uur langer met de kinderen. Afgewisseld met het normale lesprogramma zijn er extra activiteiten: judoles, beeldende vorming, toneel, Engelse les (voor alle kinderen), technieklessen, etcetera.

Alle kinderen blijven tussen de middag op school en ook dan worden er diverse activiteiten (naar keuze) met de kinderen ondernomen. Bij beide gebouwen zijn door en voor de school tuinen aangelegd waar de kinderen kunnen ervaren waar hun eten vandaan komt.

Door deze activiteiten krijgen kinderen een heel brede basis, waardoor ze ook na onze school een mooie toekomst tegemoet kunnen zien.

Om een goed beeld te krijgen van ons onderwijs en de sfeer in de school bent u van harte welkom om eens te komen kijken.

Early Bird
De school is aangesloten bij Early Bird. Dit is een programma voor natuurlijk Engels op basisscholen: Meer, vroeger en beter Engels.


Algemene contactgegevens
18VF Bloemhof
https://www.obsbloemhof.nl
info@obsbloemhof.nl
Locatie
2e Balsemienstraat 14
3073VE Rotterdam
Deelgemeente Feijenoord
Tel: 010-4849093
Contactpersonen
Bovenschools manager:
Annemiek Dijkhuizen
Kenmerken
Wanita
Earlybird
Bredeschool
Schakelklassen
Download