zoeken
(Voortgezet) speciaal onderwijs (SO/VSO)

het Uitstroom Trainingscentrum (UTC)

Het UTC is bedoeld voor jongeren uit het speciaal onderwijs en uit het praktijkonderwijs die wel in staat zijn tot werk maar die nog extra vlieguren moeten maken of de aansluiting op de arbeidsmarkt nog niet goed kunnen maken of geen stageplek kunnen vinden. ‘Hier op ons centrum geven wij ze de kans om in een veilige omgeving hun talenten te ontdekken en die in de toekomt in te zetten voor werk’, aldus projectleider Gitte Nagel.


Algemene contactgegevens
het Uitstroom Trainingscentrum (UTC)
IJzerwerkerkade 34
3077 MC Rotterdam
Locaties
het Uitstroom Trainingscentrum (UTC)
Uitstroomprofiel Arbeid
praktijkonderwijs, vmbo (lwoo), vmbo (basis)
De Job Academie
Uitstroomprofiel Arbeid
praktijkonderwijs, vmbo (lwoo), vmbo (basis)
Kenmerken
Uitstroomprofiel Arbeid