zoeken
Speciaal basisonderwijs (SBO)

De Kring

De ontwikkeling van uw kind staat centraal
De Kring biedt speciaal onderwijs aan leerlingen die behoefte hebben aan extra hulp bij het leren en hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Daarbij staat de leerling en zijn ontplooiing centraal. We vinden het als school belangrijk dat uw kind in een klimaat terechtkomt waar het zich goed kan ontwikkelen en waarbij onze school een positieve bijdrage levert aan de opvoeding. Wij willen zorgen voor een warme, begripvolle, veilige en uitdagende omgeving.

Onze school volgt de ontwikkelingen van de leerlingen bij (begrijpend) lezen, rekenen en spelling op de voet. Ook houden we goed in de gaten of de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling goed verloopt. Als het nodig is, stelt ons team een plan op om op dit gebied extra hulp te bieden.

Ontwikkelingsmogelijkheden
Als u uw kind bij ons aanmeldt, kijken wij welke persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden uw kind heeft. Die worden benoemd in het zogenaamde ontwikkelingsperspectief. Daarin staat op welk niveau de leerling uit zou kunnen stromen aan het einde van zijn schoolloopbaan en welke leerrendementen gewenst zijn. Onze school stelt zich verantwoordelijk voor de leerresultaten.

Voor ons team is het een uitdaging om het onderwijs zo in te richten dat de leerstof helemaal past bij de individuele leerling. Wij ontwikkelen het onderwijs voortdurend en richten ons op toekomstige ontwikkelingen. Zo zijn het reken- en spellingonderwijs vernieuwd en is de invoering van de taalmethode Taaltrapeze voor onze school een grote innovatie in het taalonderwijs.

Specifieke zorg
Het kind en zijn ontwikkeling staan bij onze school altijd centraal. De school beschikt voor specifieke zorg over een begeleidingsteam dat bestaat uit een intern begeleider, maatschappelijk werker, orthopedagoog, logopedist, cesartherapeut, kindercounselor en vakleerkracht gymnastiek. Ieder schooljaar zijn er een aantal stagiaires van verschillende opleidingen (van universiteit, hogeschool en voortgezet onderwijs) die het team versterken. Het contact met de ouders is voor ons van groot belang. Daarom houden we met u, naast de twee rapportbesprekingen, ook nog twee voortgangsgesprekken. Verder kunt u natuurlijk elke dag bij ons op school terecht voor vragen.

Verder besteedt onze school ook veel aandacht andere zaken. Zo bezoeken de leerlingen musea, theaters en kinderboerderijen. Ook doen ze mee aan culturele activiteiten, georganiseerd door SKVR. Verder organiseren we sportdagen en schoolreizen en onderhouden onze leerlingen schooltuinen. Iedere dag is er wel wat te beleven op school!

De Kring bevindt zich in de wijk Prins Alexander en heeft tevens een streekfunctie. Dat betekent dat onze leerlingen ook uit andere Rotterdamse wijken komen. Kom gerust eens langs om te kijken hoe we op De Kring werken.


Algemene contactgegevens
20KY De Kring
Postbus 8017
3009 AA Rotterdam
https://www.sbodekring.nl
info@sbodekring.nl
Locatie
Nieuwe Ommoordseweg 30
3068BT Rotterdam
Deelgemeente Alexander
Tel: 010-420 53 14
Fax: 010-421 12 51
www.sbo3boor.nl
Contactpersonen
Bovenschools manager:
Door Faber (a.i.)
Kenmerken
Download