zoeken
Speciaal basisonderwijs (SBO)

SBO Kindcentrum IJsselmonde

 
Onze missie
Wij willen maximale kansen creëren voor kinderen en jongeren in Rotterdam en omgeving. Onze leerlingen worden volwassen Wereldburgers die bijdragen aan een rechtvaardige samenleving en weten hoe zij hun talenten daarvoor kunnen benutten. Wij dragen zorg voor onderwijs dat bijdraagt aan de talentontwikkeling van iedere leerling.

Onze visie
Onze kinderen hebben het niet gered op een reguliere school. Zij hebben vaak een lastige periode achter de rug. Zij konden niet goed meekomen op school of werden regelmatig gecorrigeerd vanwege hun gedrag en dat werkt niet bevorderend voor het zelfvertrouwen. Onze eerste taak is daarom om deze kwetsbare kinderen weer op hun gemak te stellen. Vanuit deze warme aandacht stellen wij een plan op om ze verder te helpen bij hun ontwikkeling. Daarbij is er aandacht voor het cognitieve deel maar ook voor het sociale deel; voor de individuele ontwikkeling maar ook voor het samenwerken, het samen zijn. Geen ik zonder jij!

Hoe wij dit uitwerken als het gaat om pedagogisch en onderwijskundig handelen, dat beschrijven wij in onze schoolgids die op de website staat.
               
 


Algemene contactgegevens
20RV SBO Kindcentrum IJsselmonde
Oosterhagen 251
3078 CL Rotterdam
Tel: 010-4827377
https://www.sbovhg.nl
sbovhg@boorrotterdam.nl
Locatie
Oosterhagen 251
3078 CL Rotterdam
Deelgemeente IJsselmonde
Tel: 010-4827377
www.sbovhg.nl
sbovhg@boorrotterdam.nl
Contactpersonen
Bovenschools manager:
Annemiek Dijkhuizen
Kenmerken