Home
BOOR i-Magazine
Scholen
Intranet
zoeken
Regulier basisonderwijs (BAO)

Samsam

Huisvesting
De openbare basisschool Samsam heeft één gebouw, waarin alle kinderen gehuisvest zijn. Het ligt in een mooie, rustige omgeving aan de rand van de wijk Lombardijen. Er wordt veel aandacht besteed aan de inrichting, zodat de kinderen les krijgen in een gezellige omgeving, waarin zij zich prettig kunnen voelen.

In het gebouw is tevens een prachtige gymzaal voor de kleuters aanwezig. Direct naast het schoolgebouw staat de grote gymzaal voor de kinderen uit de groepen 3 t/m 8.

Onderwijs
Uitgangspunt voor het onderwijs op onze school is, dat ieder kind de gelegenheid moet krijgen zich optimaal te ontwikkelen, waarbij rekening gehouden wordt met verschillen in belangstelling, tempo en aanleg.

Ons doel is om door middel van goed en modern onderwijs een basis te leggen voor de ontwikkeling van uw kind en er voor te zorgen, dat er een goede aansluiting naar het voortgezet onderwijs ontstaat. Om dit te bereiken proberen we een klimaat te scheppen, waarin de kinderen zich thuisvoelen. De door ervaren leerkrachten gegeven lessen met moderne onderwijsmethoden zorgen voor een optimaal resultaat.

Zelfstandigheid
Het bevorderen van de zelfstandigheid en het zelfstandig leren werken staat bij ons op school hoog in de vaandel.

Contact met de ouders
In ons onderwijs staat het kind centraal. Maar de ouders zijn de eerste en de belang rijkste opvoeders van kinderen. Een goed contact tussen school en ouders is dan ook van groot belang.

Rapportage
De zorgvuldig in kaart gebrachte vorderingen van de leerlingen worden drie keer per jaar verstrekt aan de ouders.

Leerlingbegeleiding
Via observaties van leerlingen en systematische toetsing van de leerstof worden de vorderingen van de leerlingen bijgehouden.

Kinderen die op bepaalde leerstofonderdelen extra hulp kunnen gebruiken, krijgen die hulp van hun eigen leerkracht.  De interne begeleider staat borg voor de continuïteit van de leerlingenzorg.

Sfeer en kwaliteit
Om tot goede schoolprestaties te komen, moet een kind zich prettig voelen in zijn of haar omgeving. Het is van groot belang dat een kind graag naar school gaat. Indien er op school een fijne sfeer is, in de groepen van de leerlingen, maar ook in het onderwijsteam, dan zal dit de prestaties in positieve zin beïnvloeden. Op de obs Samsam zorgt de motivatie ook voor kwaliteitsverhoging.

Om die kwaliteit van het onderwijs te staven, doen de leerlingen van de school mee aan de toetsen van het CITO. Zo kun je de prestaties van de kinderen vergelijken (zowel regionaal als landelijk). De overgang naar het voortgezet onderwijs wordt, o.a. middels huiswerk in de bovenbouw zorgvuldig en verantwoord begeleid.

De obs Samsam heeft al jaren een goede reputatie bij de  scholen voor voortgezet onderwijs in Rotterdam en omgeving. Onze manier van werken sluit prima aan bij de vernieuwde manier van werken in het voortgezet onderwijs (basisvorming).

Tenslotte
De beste manier om een school te beoordelen is natuurlijk de school te bezoeken. Maakt u een afspraak dan kunt u een kijkje komen nemen, de sfeer proeven en in een persoonlijk gesprek allerhande te weten komen over onze school.

Kom gerust eens langs! U bent van harte welkom!


Algemene contactgegevens
18ZH Samsam
www.obs-samsam.nl
directie@obs-samsam.nl
Contactpersonen
Bovenschools manager:
Annemiek Dijkhuizen
Kenmerken
Earlybird
Voorschool
Download