Home
BOOR i-Magazine
Scholen
Intranet
zoeken

(Voortgezet) speciaal onderwijs

BOOR biedt speciaal onderwijs aan leerlingen met een verstandelijke en/of lichamelijke handicap (cluster 3) of leerlingen met psychiatrische stoornissen of ernstige gedragsproblemen (cluster 4). Voor aanmelding van uw kind bij een van deze clusters, kunt u contact opnemen met het Expertise Centrum Speciaal Onderwijs, www.ecso.nl. Via dit Regionaal Expertise Centrum (REC) kan uw kind een indicatie van de Commissie voor de Indicatiestelling (CvI) ontvangen.Brochure schoolprofielen (voortgezet) speciaal onderwijs voor passend onderwijs


Filters:
   
Onderwijsprogramma’s:
EarlyBird Leonardo-onderwijs Brede school
Voorschool Schakelklassen


Scholen:
1. A. Willeboerschool - (Voortgezet) speciaal onderwijs (SO/VSO)
2. De Archipel - (Voortgezet) speciaal onderwijs (SO/VSO)
3. Dr A. van Voorthuysenschool - (Voortgezet) speciaal onderwijs (SO/VSO)
4. Mytylschool De Brug - (Voortgezet) speciaal onderwijs (SO/VSO)
5. Openluchtschool de Recon - (Voortgezet) speciaal onderwijs (SO/VSO)
6. De Piloot - (Voortgezet) speciaal onderwijs (SO/VSO)
7. Tyltylschool - (Voortgezet) speciaal onderwijs (SO/VSO)