zoeken

EarlyBird

EarlyBird is een initiatief van BOOR voor meer, beter en vroeger Engels. Op veel van onze basisscholen is dit programma ingevoerd. De EarlyBird-methodiek maakt Engels leren leuk. Jonge kinderen hebben het vermogen om spelenderwijs een nieuwe taal te leren. Door speels met een taal bezig te zijn, leren ze die taal bijna ongemerkt. EarlyBird maakt gebruik van dat vermogen en is er op gericht om kinderen op natuurlijke, wetenschappelijk onderlegde wijze Engels te leren.

 

Klik hier voor een overzicht van scholen met EarlyBird. 

 

Vroeger

Bij iedere leeftijd hoort een andere manier van leren. Bij de kleuters wordt volop gebruik van de ontvankelijke fase om ze spelenderwijs Engels te leren. Jonge kinderen hebben een enorm vermogen om klanken na te bootsen. Zonder dat ze zich daar bewust van zijn, groeit met toepassing van de EarlyBird-methodiek hun woordenschat snel en ontwikkelen ze een goede uitspraak. In de onderbouw ligt het accent op luisteren, begrijpen en spreken. Lezen en schrijven komen vanaf groep 5 ook aan de orde.

Vroeg starten met het leren van een tweede (of derde) taal werkt verder zéér motiverend voor kinderen. Ze werken met veel plezier aan een goede basis voor verder leren van Engels in de hogere groepen en daarna. Daarnaast is wetenschappelijk bewezen dat een vroege start de algemene taalvaardigheid van kinderen verbetert.

 

Meer

Vroeg starten met Engels betekent simpelweg ook méér Engels. Kinderen op een EarlyBird-school starten doorgaans met Engels in groep 1/2. Earlybirdies hebben dus al acht jaar ervaring met Engels wanneer zij de basisschool verlaten. EarlyBird-scholen besteden minimaal 60 minuten per week aan Engelse les en Engelstalige activiteiten. Kinderen moeten namelijk de tijd krijgen om niet alleen de taal te leren, maar vooral ook om deze te gebruiken. Tijdens de activiteiten wordt uitsluitend Engels gesproken. De kinderen vinden dit spannend en uitdagend!

 

Beter

Er wordt zoveel mogelijk geprobeerd om Engelstalige activiteiten te integreren in het bestaande schoolprogramma. Er wordt dus een combinatie van Engelse les én lessen in het Engels gegeven. EarlyBird werkt met thema’s die aansluiten op de belevingswereld van kinderen. Ook dagelijkse gebeurtenissen in de klas zoals verjaardagen en feestdagen worden verweven in het programma. Voor de bovenbouw zijn speciale projecten ontwikkeld om de kinderen in het Engels te laten werken aan hun Engels. Er wordt ter ondersteuning ook veel gebruik gemaakt van digitale leermiddelen en digitaal lesmateriaal. EarlyBird is een voorloper bij het ontwikkelen en inzetten hiervan.

 

EarlyBird gaat verder

Inmiddels zijn er ook programma’s voor peuterspeelzalen en kinderdagverblijven en voor de brede school en de buitenschoolse opvang. Daarnaast EarlyBird ondersteunt scholen en besturen die zich richten op een doorlopende leerlijn Engels in het voortgezet onderwijs. Voor al deze programma’s heeft EarlyBird materialen, nascholing en begeleiding ontwikkeld. EarlyBird maakt deel uit van het landelijk platform vroeg vreemdetalenonderwijs en werkt nauw samen met het Europees Platform aan de landelijke invoering. Voor de ontwikkeling van vroeg vreemdetalenonderwijs Engels heeft EarlyBird zelf veel wetenschappelijk onderzoek geïnitieerd.

 

Kijk voor meer informatie op www.earlybirdie.nl.