Home
BOOR i-Magazine
Scholen
Intranet
zoeken
Regulier basisonderwijs (BAO)

De Klimop

De medewerkers proberen oog en oor te hebben voor de behoeften van de verschillende bevolkingsgroepen zonder de eigen openbare identiteit aan te tasten. In de visie van de school zijn alle leerlingen gelijk, ongeacht afkomst en land van herkomst. Wel wordt er zoveel mogelijk ingespeeld op de individuele behoeften van leerlingen. Ons streven is, om dat wat in het kind zit eruit te halen.


Algemene contactgegevens
16JC De Klimop
Locatie
Rembrandtstraat 27
3035LL Rotterdam
Deelgemeente Noord
Tel: 010-4666895
Fax: 010-4679920
www.basisschooldeklimop.nl
directie@basisschooldeklimop.nl
Contactpersonen
Bovenschools manager:
Door Faber (a.i.)
Directie:
Philippine van Kooten
Directeur

Kenmerken
Bredeschool
Voorschool
Download