Home
BOOR i-Magazine
Scholen
Intranet
zoeken
Speciaal basisonderwijs (SBO)

Henry Dunant

Onderwijs in kleine groepen in een uitdagende en motiverende omgeving
De Henry Dunantschool is een school voor speciaal basisonderwijs. Wij willen leerlingen graag de kennis en vaardigheden bijbrengen die ze nodig hebben om met succes het voortgezet onderwijs te kunnen volgen. Tegelijkertijd willen we voldoende sociale vaardigheden overdragen waarmee de kinderen zich kunnen ontwikkelen tot volwaardige, betrokken en actieve deelnemers aan een veelkleurige samenleving. Het accent ligt op respect, zorg en openheid.

Wij richten ons op leerlingen, die op de basisscholen niet de juiste zorg kunnen krijgen en bieden hen een leerprogramma en een omgeving aan die bij hen past. Het is voor deze leerlingen van groot belang dat naar school gaan een positieve ervaring is. Vaak hebben onze leerlingen op de basisschool een deuk in hun zelfvertrouwen en zelfbeeld opgelopen. Wij zetten ons ervoor in om die te herstellen. Daarbij gaan we vooral uit van wat het kind wel kan in plaats van wat het niet kan. De leerlingen kunnen altijd een luisterend oor verwachten, maar we hebben ook duidelijke regels en een heldere structuur. We spannen ons in om de leerlingen naar een zo hoog mogelijk vervolgonderwijs te laten doorstromen. Zo krijgen ze zo veel mogelijk kansen op de arbeidsmarkt.

Zorg op maat
Ons onderwijs richt zich vooral op de ontwikkeling van taal, lezen en rekenen. Daarvoor zetten we verschillende leerstrategieën in. Wij maken gebruik van de modernste leertheorieën, methodes en materialen. Met denk- en leerbelemmeringen houden we rekening. Door doelen te stellen en die regelmatig te evalueren volgen wij de ontwikkeling van elk kind nauwlettend. Om zorg op maat te kunnen leveren beschikken we over verschillende deskundigen, zoals taal-, lees-, gedragsspecialisten, een maatschappelijk werker, een psycholoog, pedagoog, logopediste, cesartherapeut en vakleerkrachten.

Ontmoetingsplaats
Ook steekt onze school veel energie in gedragsontwikkeling, waarbij de leerkracht een voorbeeldfunctie heeft. Tijdens de hele schoolloopbaan van de leerling werken wij hieraan, waarbij elk kind onvoorwaardelijk geaccepteerd wordt en waar alle ruimte is voor gedragsverandering. Onze school is een ontmoetingsplaats voor kinderen uit verschillende milieus, culturen en achtergronden. Omgang met elkaar vindt plaats op wederzijds respect voor elkaars opvattingen en overtuiging.

Natuurlijk vinden wij ook tijd om samen op excursie te gaan en te genieten van bijvoorbeeld playback-shows, spelletjes- en sportdagen en musicals.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de directie. Of kom eens een kijkje op school nemen. Kortom, de Henry Dunantschool: daar word je wijzer van!


Algemene contactgegevens
20RW Henry Dunant
Postbus 25276
3001 HG Rotterdam
www.sbo3boor.nl
d.faber@sbo3boor.nl
Locatie
Van Speykstraat 109
3014 VG Rotterdam
Deelgemeente Centrum
Tel: 010-4762477
Fax: 010-4766465
Contactpersonen
Bovenschools manager:
Ellen van den Brand