Home
BOOR i-Magazine
Scholen
Intranet
zoeken
Regulier basisonderwijs (BAO)

Babylon Taalschool

Babylon ligt in het centrum van Rotterdam in de wijk Oude Westen tussen de West-Kruiskade en de Nieuwe Binnenweg, een gezellige en levendige buurt. Het schoolgebouw is goed bereikbaar met openbaar vervoer en staat op loopafstand van het centraal station.

Taalschool Babylon is een openbare school. Openbaar onderwijs houdt in dat leerlingen met verschillende levensbeschouwingen welkom zijn. Op deze school kan iedereen zichzelf zijn zonder gekwetst te worden. Onze visie op onderwijs is, dat een school een speel-, leef-, leer- en werkgemeenschap is waar iedereen zich thuis voelt ongeacht godsdienst, nationaliteit of sekse. Hieruit vloeit voort dat kinderen worden opgevoed in het bijbrengen van verdraagzaamheid, begrip en respect voor iedereen.

Ons team werkt samen met de ouders om een open sfeer te creëren.

Babylon heeft ongeveer 180 leerlingen voornamelijk van allochtone afkomst. De publieke opinie is, dat leerlingen van buitenlandse origine op achterstand staan, vooral op het gebied van taal. Babylon wil het tegendeel bewijzen.

Door middel van de taalschool zorgt Babylon er voor dat de onderwijs- resultaten verbeteren en laten wij de leerlingen merken dat taal belangrijk is, maar ook heel erg leuk. Babylon is goede taalvaardige school voor alle kinderen van Het Oude Westen.

De hoogtepunten van Taalschool Babylon:
 • iedere dag voorlezen in de groepen 1 t/m 8
 • voorlezen door leerlingen van hogere groepen aan lagere groepen
 • voorleeswedstrijd
 • promotie kinderliteratuur
 • crea-taalmiddagen
 • poëzieonderwijs
 • filosofie
 • rijke interne bibliotheek
 • drama, voordrachten, toneel, beeldtaal
 • Bavi-lezen
 • taalleeshoeken
 • workshops vreemde talen
 • kennismaking met de Engelse taal van groep 1 t/m 8
 • [digitale] schoolkrant door en voor leerlingen
Early Bird
De school is aangesloten bij Early Bird. Dit is een programma voor natuurlijk Engels op basisscholen: Meer, vroeger en beter Engels.


Algemene contactgegevens
08GN Babylon Taalschool
Van Speykstraat 109
3014 VG Rotterdam
Tel: 010 2417455
www.babylonschool.nl
babylon@stichtingboor.nl
Locatie
Van Speykstraat 107
3014VG Rotterdam
Deelgemeente Centrum
Tel: 010-2417455
Fax: 010-2417456
Contactpersonen
Bovenschools manager:
Ellen van den Brand
Directie:
Hans Dullaert
directeur

Kenmerken
Earlybird
Bredeschool
Voorschool
Download